Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp ntŭk ươm rơm ăp ntil tơm dŏng tăm ta yăn mhe

07/04/2022 09:10 G4T+7

Ta khay abaơ, âk ntŭk ươm ăp ntil tơm tâm lam n'gor lĕ rơm nŭm ăp ntil tơm tăm gĕh: ca phê, sầu riêng, tơm đôr, bơ, điều, tơm jrang, nhãn lồng... gơi tăch ma bu nuyh bư mir tăm ta yăn mhe.

Ntŭk tăch tơm play ta bon Jăng Play 3, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) rơm nŭm ăp ntil tơm play gơi tăch ma bu nuyh bon lan

Tĕng nau bên bơh ăp phung tăm, bơh đah nau kan kai neh, koai ntu, krih dak si bư khĭt ka man tâm neh, sui phân ân uĕh neh, jêh rĭ 15 tât 20 nar mơ dơi tăm. Ta mông aơ he sui vôi gơi bư khĭt ka man tâm neh n'hanh bư kloh srat tâm neh, mơ he dơi tăm mhe.

Ntŭk ươm tơm play jrang Hưng Yên, ta xă Thuận Hạnh (Dak N'Soong) mât chăm tơm ân jêng lor ma sŏk tăch

Jêh tăm, mât chăm di kĩ thuật n'hanh sŏk tơm gĭt tô tơm ntŭk ươm, tơm uĕh tăm gơi tơm tăm ngăch hao jêng.

Bu nuyh bon lan săch r'văt tơm play cam, tơm play kroch ntô đung

Mai Anh

1,533
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.