Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cax phê phin ntơưr haz cax phê ciz luôv

17/11/2022 10:12 G11T+7

Hơx tac xar (HTX) Nông nghiệp Công bằng Thanh Thái, xar Nâm Nung (Krông Nô) muôx oz sanv phâmv lo chưngr nhâns OCOP huv tiêu tsuânv 3 luz nuz kuz shông 2020 zos: cax phê phin ntơưr haz cax phê ciz luôv. Hur ntơư, sanv phâmv cax phê phin ntơưr HTX zos iz zangv yaz sâuv thix trươngx cax phê. Sanv phâmv nuôr muôx chor ưu điêmv xưs li sir zôngv, tsư kangz jiêng, huv chia uô nux puz...

HTX muôx 24 thanhx viên tsinhv haz yangx 200 thanhx viên liên cêt, đrul thãng tangv chok muôx li 500 ha nhoz pur nta thangx sangv xar Nâm Nung, Tân Thành, Đăk Rô.

 

Chor thanhx viên uô trơưs cui trinhx sanv xuât trơưs tiêu tsuânv cax phê kangz ntux 4C, tâu tsưngr nhâns canh tac truôx đkênhk UTZ haz Rainforest Alliance (RA), txâus tiêu tsuânv xuât khâuv môngl trâu châu Âu, Mỹ…

HTX sir jul tư, cxiv tsang cơ sơv tsêr biênr txir nhôngl trơưs phương phap muôs ntuz, nôngz njuôz tsât lươngs; tsêr ciz luôv, cưv hangx par caz kra sanv phâmv... Tangs nro chor sanv phâmv por lênhx muôx mâur mar jông, thiêt cêr jông gâux, nangz cao câp, đrul cxix cxuô mar vaix, tem nrar hâur pâuk, lo đăng cir bov hôx trâu ntơưr bê "Thanh Thái coffee".

Mẫn Doanh

300
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.