Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ca phê phin săm bŭt n'hanh ca phê wâr kĭn

17/11/2022 10:12 G11T+7

Hợp tác xă Bư mir jan ba Công Bằng Thanh Thái, xă Nâm Nung (Krông Nô) gĕh bar ntil drăp dơi bu kơp OCOP tiêu chuẩn 3 rmanh ta năm 2022 gĕh: Ca phê phin săm bŭt n'hanh ca phê wâr kĭn. Tâm nĕ, drăp ca phê phin săm bŭt bơh hợp tác xă jêng du ntil ndơ mhe gĕh bơh nau kan tăch ca phê. Drăp aơ gĕh âk nau uĕh yor lah nơih dŏng, gĕh nau bô kah êng, tâm di gơi bư drăp ân ma bu năch...

Hợp tác xă gĕh 24 thành viên ngăn ngên n'hanh rlau 200 thành viên tâm r'nglăp bơh nau kan, đah r'noh neh gĕh tăm tâm 500 hec ta tâm lam xă Nâm Nung, Tân Thành, Dak Drô.

 

Ăp thành viên pah kan tĕng nau ntĭm kan mât mray ca phê quốc tế 4C, dơi gĕh nau kan nâp phêt UTZ và Rainforest Alliance (RA), dơi sŏk tăch ta ăp bri dak châu Âu, Mỹ...

Hợp tác xă janh nsu, ndâk nkra wâl nkra play ca phê, grăp ca phê jêh kĭn; wâl wâr kĭn, wâl mpơl tăch drăp ndơ ân ma bu năch... Ăp ntil drăp aơ gĕh mẫu mã uĕh, dơi bu nkra uĕh, dŭng uĕh, gĕh nŭm mã vạch, tem blir joi uănh ntŭk nkra, dơi bu đăng kí nhãn hiệu "Thanh Thái coffee".

Mẫn Doanh

301
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.