Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ca phê bột Tin True coffee

01/12/2022 10:28 G12T+7

Ntơm bơh nkra tâm r'năk sa, năm 2019, che Hồ Trọng Tín, rêh ta tổ dân phố 4, bon jê Dak Mam (Krông Nô) lĕ ndâk njêng Hợp tác xă. Jêh rĭ, che tâm r'nglăp pah kan ndrel ma ăp r'năk bu nuyh bon lan gơi nkra ca phê bột đah săk moh "Tin True coffee".

 

Hợp tác xă lĕ kí săm bŭt buăn r'văt phê bu nuyh bon lan. Tât abaơ, Hợp tác xă lĕ gĕh 8 thành viên n'hanh tâm r'nglăp kan đah ma 20 r'năk bu nuyh bon lan ta thôn tăm rlau 30 hec ta ca phê, tâm nĕ gĕh 20 hec ta ca phê kơp di VietGAP, gĕh n'sĭt 70 tân. Ca phê kơp di VietGAP dơi Hợp tác xă Tin True coffee nkra jêng ca phê bột. Abaơ, hợp tác xă gĕh 7 drăp ca phê bột, tâm du năm gĕh tăch ân bu r'văt tât 20 tân.

Gơi n'hao nau uĕh n'hanh r'noh prăk tăch ân ma bu nuyh bon lan, hợp tác xă ndâk nau kan nkra ân uĕh gơi tăch ma ăp ntŭk bu r'văt ca phê kloh n'hanh tăch ta ăp bri dak bơh tach. Ðah nau kan tăm ca phê tĕng nau ntĭm VietGAP n'hanh nkra ca phê ân uĕh, Hợp tác xă Tin True coffee dôl n'hanh sâm kơl n'hao uĕh nau wăng sa ân bu nuyh tăm ca phê ta Dak Mam, jêh rĭ sâm kơl ndâk njêng thương hiệu ca phê ma n'gor Dak Nong.

Nguyễn  Nam

674
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.