Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cax phê môngr Đăk Đam

06/10/2022 21:36 G10T+7

Sanv phâmv cax phê môngr Đăk Đam ntơưv HTX Nông nghiêx Công Bằng Thuận An (Đăk Mil) tâu sơưr keiz sanv phâmv OCOP Đăk Nông jas I shông 2020, đrul tiêu tsuânv 4 nuz kuz. Nuôr zos 1 hur chor sanv phâmv OCOP ntơưv xênhr môngl côngv tsangr thương mại điện tử OCOP têz qơưs.

 

Nhis nuôr, HTX Nông nghiêx Công Bằng Thuận An muôx yangx 100 thanhx viên tsov cưv sanv suât baix banv cax phê sâuv 480 ha angr, sanv lươngs fênhx đrăngz tâu 674 tênhr/chiv, muôx nguên liêus tsêr biênr cax phê môngr Đăk Đam... Txus cheix sâu, chor xar viên tsuôs đê chor txir sar. Hur 24 tênhz six hơưv, cax phê tâu chox môngl sơ tsêr, khơưs por tsês chor txir kruôr, txir muô xiz luz nôngz, muôz trâu hur mair têr tơưr, tsuôs nôngz chox môngl jaz sâuv ntâuz los sis tsangr jaz, txâus sur li chox môngl cxangz khơưs tsês…

Mẫn Doanh

731
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.