Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ca phê bột Dak Dam

06/10/2022 21:36 G10T+7

Drăp ca phê bột Dak Dam bơh Hợp tác xă Bư mir Công Bằng Thuận An (Dak Mil) dơi dăp hạng drăp OCOP Dak Nong tâ I năm 2020, đah nau kơp 4 sao. Aơ jêng ăp drăp OCOP tâm n'gor dơi tăch r'văt ta sàn thương mại điện tử OCOP bri dak.

 

Abaơ, Hợp tác xă Bư mir Công Bằng Thuận An gĕh 100 bu nuyh ndâk nau kan tăm ca phê ta neh huy 480 hec ta, r'noh grăp ca phê jêh peh gĕh tât 674 tân du yăn, nĕ dĭng gĕh grăp ca phê gơi nkra jêng ca phê bột Dak Dam... Tât yăn pĕ play, ăp bu nuyh kan pĕ play dŭm. Tâm 24 mông, ca phê dơi bu sŏk nkra, lơi ntô kro, lơi play du grăp, nkhŭt ta măy kĭn, sŏk grăp ih kro ta mŭng mô rĭ ndrưng, tâm di độ ĭt mơ dơi khăn păng sŏk prăp...

Mẫn Doanh

727
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.