Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos R’But phuôv tsangr kôngz lông

04/11/2021 15:32 G11T+7

Jos R’But, xar Quảng Sơn (Đăk Glong) muôx tangs nro angr chok kôngz zos 2.200 ha; yangx 700 chuôz zis uô nênhx nhoz. Pêx xinhv sâuv thangx tsangv tưz xưs li chinhr cuênx xar tưz xac đinhs chok kôngz lông zos făngz phuôv tsangr cinh têr zov chênhr ntơưv jos.

Cxuô cxênhx chinhr cuênx tưz pangz cir thuôx, pênhr txaik, nôngz kôngz yaz đrul gruôl, trâu saz uô nox mas angr cxuô zangv kôngz lông tsi ntâu, tsât lươngs jông ziv nuz ziv muôx ntâu haz krêz đangr. Cxuô zangv kôngz chok tsinhv zos cax phê TR4, TR9, bơ 034, bơ booth, măc ca, sầu riêng, jâuz kos txir lur nôngz nhôngl… Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs shông 2021 nhangx xangv lo muôx 22 chơưx nhiax. Luz nênhx ntơưv pêx xinhv hur jos tưz muôx ntâu phuôv tsangr.

Jos muôx li 1.200 ha cax phê, năng suât lo muôx 3 tênhr/ha

Phưx txoz zos kôngz chok tiv 2 sâu lo nhiax ntâu trâu pêx xinhv đrul angr chok muôx li 500 ha

...haz muôx 200 ha ntông cao su

Minh Huyền

3,421
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.