Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Phi Mur n'chŭn n'hâm suan n'hao nau wăng sa

14/07/2021 15:13 G7T+7

Bon Phi Mur, xă Quảng Khê (Dak Glong) abaơ gĕh 470 r'năk, 1.800 bu nuyh, tâm nĕ gĕh âk bu nong Mạ. Dơi ăp n'gâng kan, ăp ntŭk kan kơl prăk manh, kơl tơm tăm, mpô mpa rong, ntĭm kĩ thuật mât chăm..., bu nuyh bon lan tâm bon rlau nar rlau gơih pah kan, gơih bư mir jan ba.

Âk r'năk lĕ janh dŏng ăp ntil tơm mhe tăm, nsrôih ôp nti n'hanh chiêt, ghép n'kĭng ca phê gơi tơm ca phê gĕ play âk. Lam bon abaơ gĕh rlau 300 hec ta neh tăm ca phê, tiêu, tăm tơm dâu siăm ndrŭng brai n'hanh ăp ntil tơm sa play gĕh cam, quýt, bơ, sầu riêng n'hanh chiă rong rlau 1.000 ndrôk rpu, pêp iăr. Nau kan r'văt ăp ntil tơm tăm mhe n'hanh tĕng kơt nau ntĭm khoa học kĩ thuật rlau nar rlau n'hao nau wăng sa, prăk gĕh n'sĭt năm aơ rlau ma năm ơm, nau rêh bu nuyh bon Phi Mur rlau nar rlau plăch r'gâl mhe.

Trong rse điện, trong hăn dơi bri dak nkra, gơi gĕh ndơ dŏng ân bu nuyh bon lan hao nau rêh

Bu nuyh bon lan mât chăm tơm ca phê

Âk r'năk tăm tơm sa play tâm mir gơi n'hao uĕh nau kan dŏng neh ntu bư mir jan ba, n'sit tay prăk

Mai Anh

1,085
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.