Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Đăk Song kruôz ntuôl nênhs kôngz tsi krêz đangr angr chok phưx txoz
 • 03/03/2022 09:11
 • Hênhx Đăk Song nhis nuôr muôx yangx 13.000 ha phưx txoz cinh joanh, sâu muôx txix 2,5 -3 tênh/ha. Nhis nuôr, grê phưx txoz tangz tov muôx grê saz, lo yangx 80.000 nhiax/kg. Zos li, ntâu nênhs kôngz sâuv thangx tsangv hênhx Đăk Song tangz tov chuôz krêz nzir angr chok phưx txoz.
 • Krông Nô chênhr phangx tuô cangz moz trâu kôngz lông chiv ntux yaz
 • 24/02/2022 15:37
 • Chiv ntux yaz 2021 – 2022, hênhx Krông Nô chok 4.270 ha kôngz chok cxuô zangv; hur ntơư, blêx lax 1.945 ha, poz cưl 1.326 ha, kos laz yangx 500 ha, jâuz cxuô zangv jê 200 ha... Zos phuôz chuô zôngx ziv, txus nuôr, nênhs kôngz tưz chok kôngz lo jê 90% chor angr chok kôngz.
 • Chiênr binh Lâul điênv hinhx tiên tiênr hur uô nox uô hâuk
 • 24/02/2022 15:37
 • Thâuv uô tangs nghiar vus tuz trok tror lus trôngx qơư Hà Tây, shông 2002, zơưv Trần Văn Thoan (shang shông 1962) tuôx uô nox haz sinh hoax ntơưv Hôix chiênr binh Lâul (CCB) jos 4, xar Quảng Sơn (Đăk Glong). Xuz thơưx, zơưv Thoan njiz ntâu txov nhev viv tsi muôx angr, pênhr, tsưr ziv tu kôngz lông. Chia phuôv tsangr uô nox, zơưv trâu saz uô jul, sir por nhiax, cơưv shuv tsưr ziv tu kôngz lông haz lo Hôix CCB, Hôix nênhs kôngz lông xar Quảng Sơn pangz tsưr ziv, pênhr txaik.... Txix ntơư, zơưv zuôr angr chok cxuô zangv kôngz ntêr nôngz nhôngl.
 • Chiv sâu phưx txoz ntâu shir phangz
 • 17/02/2022 10:26
 • Đăk Nông nhis nuôr muôx yangx 34.600 ha phưx txoz, sanv lươngs nhangx xangv lo 57.440 tênhr, lo jê 90% so li cêr hoaix shông, cxangz nde đuô so li shông đhâu. Nôngz nhôngl nhis nuôr, nênhs kôngz tangz tov sâu phưx txoz đrul cuz saz lus viv phưx txoz txi ndư, lo grê.
 • Sâu nhiax ntâu ntơưv muôs zuôr txir tsơưz nôngz hangr jôngr
 • 17/02/2022 10:25
 • Pâuz lo txir tsơưz nôngz hangr jôngr jông yuôx cich thich tiêu hoar, lơưr moz poz jêz hur trâuv, cxangz njir liv iz chê, shông 2012, zơưv Triệu Văn Nàm, minhx cxưx Langl nhoz jos Sín Chải, xar Đăk Ngo (Tuy Đưc) tưz đâux tư uô kror txul krang, zuôr txir tsơưz nôngz hangr jôngr chia sơ chêr haz muôs trâu tov đrâu.
 • Muôx kangz hâu thâuv hlôngr cơ câur kôngz chok huv
 • 10/02/2022 09:12
 • Tix lâul Lý Văn Hiếu, minhx cxưx Zir nhoz jos Tân Tiến, xar Quảng Khê (Đăk Glong) hlôngr 4 ha angr thâuv ntêx tsuôs chk kos ntông, poz cưs chia chok cax phê, phưx txoz, ntông nox txir haz jâuz cxuô zangv.
 • Môngl uô nox hâur shông yaz
 • 10/02/2022 09:13
 • Chor nuz hâur shông, uô kangz thâuv tol Tsaz Nguên đanr Tsur shông 2022 cuz saz, lov jêv, an toanx, txix nuz xaz 3 tsaz, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tưz môngl uô nox uô hâuk hâur shông yaz.
 • Zus mangz tsư chia sanv xuât cax phê đax sanv
 • 06/01/2022 10:57
 • Shông 2018, chuôz zis tix lâul Nguyễn Tấn Lực (zus shông 1980) nhoz Bình Dương tuôx Đăk Nông phuôv tsangr mô hinhx cax phê mangz. Nhis nuôr, tix lâul muôx 4 ha angr cênhz 40 tus mangz tsư (mangz mor blâuv) nhoz jos Nghĩa Tín, phươngx Quảng Thành (Gia Nghĩa).
 • Muôx kangz hâu ntơưv mô hinhx zus yik
 • 30/12/2021 10:16
 • Shông 2018, chuôz zis tix lâul Phạm Văn Sỹ, jos Jăng Play 3, xar Trường Xuân (Đăk Song) đâux tư 150m2 angr uô guôx, zuôr 10 gơưv nhuôs yik lus zus.
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.