Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • H’Rem - pux Bir thư chi bôx đamv đang
 • 27/10/2016 11:17
 • Uô ntêx, pus H’Rem Buôn Yă tưz uô hâux lưv đhâu ntâu cương vix sưs li Phor tsuv tinhx Hôix Liên hiêps kuôl pux hênhx Đăk Mil haz Krông Nô, Tsuv tinhx Hôix Liên hiêps kuôl pux hênhx Krông Nô, Thơưx Ban tsov cưv Hôix Liên hiêps kuôl pux xênhr Đăk Nông, Phor tsuv tinhx Hôix tsưr thâps đov xênhr Đăk Nông...
 • Hlang đhâu cêr pluôs zos muôx saz sir jul
 • 20/10/2016 10:27
 • Tuôx uô nox nhoz Đăk Nông shông 2004, muôv Đươngx Thix Điêmv, hair nênhs Zir nhoz jos Lương Sơn, xar Nam Xuân (Krông Nô) tsinhr xangr uô changs li bluô nux. Muôv Điêmv tưz nrar, cơưv shuv tsưr ziv uô nox uô hâuk đhâu fôngx zưs ntơưr bor…
 • Muôv Đinh Thix Hiênx uô bluô nux zos chos kôngz haz tu tsax
 • 20/10/2016 10:26
 • Nôngz nhôngs đhâu, lo Hôix Nênhs kôngz xar kra cir thuôx chos kôngz, tu tsax, muôv Đinh Thix Hiênx, hair nênhs Mênhx Jênhx nhoz jos Quangv Long, xar Quangv Khê (Đăk Glong) tưz sir jul yưv pênhr, phuôv tsangr chuôz thênhx.
 • Nênhs uô kôngz tox tsongs sâu blêx chiv ntux yaz
 • 13/10/2016 14:31
 • Nhis nuôr, pêx xinhv hur xênhr tangz tov tox tsongs sâu blêx chiv ntux yaz 2016. Chiv nuôr, pux tuz nhuôs chos chor nôngz blêx sưs li OM2963, OM490, ML48, IR64, RVT hluz jông, tir tangr lo iz cxa cangz moz.
 • Zus cxik sâuv angr tsuôs
 • 23/09/2016 10:09
 • Puv tâu thangx angr uô nox zos angr set, poz jêz, angr tsuôs uô truô kôngz lông hluz tsi tâus, sâu tsi tâu bâuv tưs mas chuôz zis zơưv Nguênr Văn Haiv nhoz jos 1, xar Truc Sơn (Chư Jut) cuêt tênhv đâux tư zus tsax cxu.
 • Jưs anr 3EM pangz nênhs kôngz cxangz nzir nux grê cax phê
 • 23/09/2016 10:10
 • Hơpx tac xar (HTX) Nông nghiêpx Tiênr Phat, jos 14, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) lo thanhx lâps kangz shông 2015 sâuv nênx tangv pơưk côngv nhiav chos cax phê ntơưv jưs anr “cxiz chênhr năng lưcx cinh têr truôx đrênhk truô tsôngv minhx cxưx nênhs tsơưs xênhr Đăk Nông” (Jưs anr 3EM).
<< <  37  38  39  40  41  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.