Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Dak Gân tăm tơm play soai tĕng nau kan đăp mpăn
 • 28/04/2022 11:53
 • Xă Dak Gân (Dak Mil) gĕh rlau 700 hec ta neh tăm tơm play soai, đah ăp ntil tơm soai Ðài Loan, Thái, Úc... Bu nuyh bon lan, hợp tác xă tăm tơm play soai tâm lam xă lĕ tĕng kơt nau kan, nau bư mir kơt kông nghệ mhe gơi kơp di nau bư mir jăn ba dơi bu kơp, đăp mpăn.
 • N'sĭt tay prăk yor tăm tơm play lâm
 • 28/04/2022 11:52
 • Tăm gĕh rlau 20 tơm play lâm, khă nĕ ăp năm u Nguyễn Thị Thu Hiền ta thôn Tân Tiến, xă Quảng Khê (Dak Glong) n'sĭt tay ntơm 60 tât 70 r'keh prăk.
 • Ðiểu Khánh blau wăng sa
 • 20/04/2022 16:46
 • Ðiểu Khánh (deh năm 1982), ta bon Bu Prăng, xă Quảng Trực (Dak R'lâp) ntơm wăng sa ta r'năk tĕng nau kan bư mir jan ba. Yor gĕh nau gơih, nsrôih tâm nau kan, mât chăm di kĩ thuật nĕ 2 hec ta ca phê tâm r'năk nô jêng ngăn. R'năk nô hôm tăm ndrel ca phê gĕh 600 gâng tiêu n'hanh 200 tơm mắc ca.
 • Quảng Trực mắc ca play iê
 • 14/04/2022 10:09
 • Xă Quảng Trực (Tuy Ðức) abaơ gĕh rlau 1.000 hec ta mắc ca, du năm pĕ play 2 yăn. Yăn tơm ntơm bơh khay 4 n'hanh yăn bơh kơi ta khay 8.
 • Ăp ntŭk ươm rơm ăp ntil tơm dŏng tăm ta yăn mhe
 • 07/04/2022 09:10
 • Ta khay abaơ, âk ntŭk ươm ăp ntil tơm tâm lam n'gor lĕ rơm nŭm ăp ntil tơm tăm gĕh: ca phê, sầu riêng, tơm đôr, bơ, điều, tơm jrang, nhãn lồng... gơi tăch ma bu nuyh bư mir tăm ta yăn mhe.
 • Thị Hiêng wăng sa blau
 • 31/03/2022 14:00
 • Năm 1992, Thị Hiêng (deh năm 1969), bu nuyh Bu Nong ta bon Bu S'rê 1, xă Dak Ru (Dak R'lâp) ntơm pah kan wăng sa tâm r'năk tĕng nau bư mir jan ba. Tât abaơ, r'năk yuh gĕh 7 hec ta neh tăm tơm điều (điều he ngăn ngăn n'hanh điều ghép), ca phê, sâu riêng, bơ.
 • Bu nuyh bư mir Dak R'lâp mô lăng m'ak yor điều iê play
 • 24/03/2022 11:00
 • N'qual Dak R'lâp gĕh tâm 5.000 hec ta neh tăm điều, dơi bu tăm âk ta ăp xă Quảng Tín, Dak Ru, Ðạo Nghĩa... Yăn điều năm aơ, yor mih nar mô tâm di nĕ r'noh play điều tâm lam n'qual Dak R'lâp trŭnh rlau năm e.
 • N'sĭt âk prăk yor tăm n'hanh rong mpô mpa
 • 24/03/2022 10:59
 • Năm 1999, r'năk nô Lê Văn Quang ntơm bơh n'gor Hà Tĩnh tât ndâk njêng nau rêh ta thôn Tây Sơn, xă Long Sơn (Dak Mil). Tât ta ntŭk rêh mhe aơ, nô n'hanh r'năk nsrôih, gơih pah kan bư mir jan ba. Tât năm 2016, nô r'gâl neh tăm tơm kông nghiệp mô hôm saơ jêng, play iê gơi tăm ăp ntil tơm sa play ta neh huy 2,5 hec ta.
 • Bu nuyh bư mir Krông Nô dôk bum prŭm n'hanh pơk mbo
 • 17/03/2022 14:07
 • Yăn đông xuân 2021 - 2022, n'qual Krông Nô tăm gĕh rlau 530 hec ta bum prŭm. Tâm nĕ, xă Nâm N'đir 300 hec ta, Ðức Xuyên 200 hec ta. Abaơ, bu nuyh bư mir xă Ðức Xuyên dôl dôk bum gĕh n'sĭt tâm 20 tân du hec ta.
 • Ndâk âk nau mĭn kan gơi tăm tơm sa play nâp phêt
 • 17/03/2022 14:08
 • Lam n'gor abaơ gĕh 16.000 hec ta neh tăm tơm sa play: Sầu riêng, bơ, đôr, xoài, jrang, cam, khuăr… gĕh r'noh tăch kh'lay tâm nau wăng sa. Gơi tơm sa play dơi bu tăm nâp phêt n'gor Dak Nong lĕ tâm pă mpeh tăm. Tâm nĕ, âk n'qual lĕ ndâk nau kan bư trang trại gơi tăm âk, săch ăp ntil play tâm di ma neh ntu tăm.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.