Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tăm prit Dole Philippines ta Dak Wer
 • 10/03/2017 09:48
 • Abaơ, tâm lam xă Dak Wer (Dak R’lâp), gĕh âk rnăk bon lan rlong tăm tơm prit n’hanh gĕh n’sĭt uĕh ngăn tâm nau kan tăm prit Dole, dơi bu sŏk ntơm ta Philippines.
 • Rong sur VietGap ta xă Nhân Cơ
 • 02/03/2017 14:36
 • Năm 2013, rnăk u Trần Thị Hoài Thu, thôn 8, xă Nhân Cơ (Dak R’lâp) mĭn kan gơi ndâk nkra wâl rong sur huy lơ 1,2 hec ta. Abaơ rnăk u dôl rong gĕh tâm 300 mlâm sur me, 6 mlâm sur n’kuăng, 150 mlâm kon sur kon n’hanh tâm 300 – 400 sur tăch sa poăch.
 • Rong ndrôk tưp gĕh uĕh ngăn tâm nau wăng sa
 • 09/02/2017 13:42
 • Năm 2010, rnăk che Ðặng Văn Hồng, ta bon 9, xă Dak D’rô (Krông Nô) dŏng 43 rkeh prăk gơi rvăt du mlâm ndrôk nkuăng, du mlâm ndrôk me n’hanh bar mlâm ndrôk kon n’hanh ndâk nkra ndrung gơi chiă rong ndrôk.
 • N’hao nau kan hao wăng sa bư mir jan ta ta Nâm N’Ðir
 • 30/12/2016 13:44
 • Tâm ăp năm lĕ, bơh đah nau kan ndăn uĕh neh, bri siăl, bu nuyh kan mir xă Nâm N’Ðir (Krông Nô) lĕ pah kan uĕh yor dơi ăp ntŭk kan, ăp m’bŭch kan ndâk nkra trong bong hoch dak, ntĭm tay khoa học kĩ thuật tăm ăp ntil tơm, rong mpô mpa, ân manh prăk sŏk iê prăk kon gơi hao nau wăng sa.
 • Mât mray kao kúc ta yan Têt
 • 23/12/2016 09:56
 • Gơi gĕh kao kúc tăch ta yan Têt lơ dương n’hanh Têt Nguyên đán 2017 aơ, bu nuyh bư mir tâm lam n’gor way tăm ăp kao kúc gleh nar ntơm khay 9 n’hanh khay 10, tăch tâm khay 1 n’hanh khay 2. Kúc dơi bu tăm tâm chậu n’hanh ăp mbor neh tĕng nau ŭch dŏng tăch kao.
<< <  36  37  38  39  40  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.