Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ðiểu The rklaih nau rêh o-ach yor dŏng prăk manh pah kan uĕh
 • 16/05/2017 09:08
 • Năm 2012, yor dơi kơl ân manh prăk sŏk iê prăk kon ân ma r’năk bon lam mpôl rnoi iê bu nuyh, nô Ðiểu The ta bon Ol Bu Tung, xă Quảng Tín (Dak R’lâp) lĕ manh prăk wâl prăk 50 r’keh prăk, dơi kơl sŏk iê prăk kon 8%. Che dŏng prăk manh tăm ca phê ta neh tăm tơm điều.
 • Bon lan Dao tăm ca phê 4C, n’hao rlau âk play
 • 28/04/2017 14:44
 • Ntơm năm 2013, 170 rnăk bon lan thôn Ðức Bình, xă Ðức Mạnh (Dak Mil) tĕng kơt nau kan tăm ca phê nâp phĭt tĕng nau kan kơp di 4C (nau kan ndrel ân phung tăm ca phê lam ăp bri dak).
 • Tăm tơm sa trau VietGAP gĕh n’sĭt âk rhiăng rkeh prăk ăp năm
 • 21/04/2017 10:31
 • Ntơm năm 2009 tât abaơ, rnăk yuh Bùi Thị Lâm, thôn Tân Lợi, xă Dak R’moan (Gia Nghĩa) tăm tơm sa trau ta neh huy dăch tât 0,6 hec ta đah ăp ntil tơm sa trau tâm ban: tơm n’ha sa trau (sa lat, kải ăp ntil) tơm tăm sŏk play gâm trau (rpŭng, tuh cove) n’hanh n’ha bô (siâm, ngò).
 • Tâm rnglăp tăm tơm sa trau ta Ntŭk kan ndrel Phú Nông
 • 13/04/2017 14:15
 • Ðah nau kan ndrêl tă bơh ăp phung kan gĕh nau ŭch kan tăm tơm sa trau ndrel, nau kan Ntŭk kan ndrel Phú Nông sĭt tăm tơm sa trau ta xă Quảng Tâm (Tuy Ðức) pah kan uĕh ngăn, suy kơl n’hao tay prăk n’sĭt, njêng trong hăn nâp knơm ma ăp bu nuyh kan.
 • Y Sem nsrôih pah kan bư ndrŏng
 • 13/04/2017 14:15
 • Ðah nau gơih, nsrôih, ŭch ôp nti, rnăk che Y Sem, deh năm 1972, mpôl rnoi Bu Nong, ta bon Sar Pa, xă Thuận An (Dak Mil) lĕ jêng rnăk pah kan bư mir jan ba blau.
 • Bu nuyh bon lan bon Bu Prâng rgŭm tăm ba lŏ bôk yan mih
 • 07/04/2017 14:56
 • Bon Bu Prâng, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) gĕh 15 hec ta neh tăm ba lŏ. Yor rơm gĕh ơm rnih ba, buh sui, dak bêng âk n’hanh gơi n’gang dak bŭk ba tâm yan bri mih, abaơ, bon lan mpôl rnoi Bu Nong tâm bon dôl n’hâm pah kan kaih neh lŏ, koai trong bong dak hoch, krih dak si ân gĭt kloh ka man n’hanh rơm srih tăm ba lŏ ân di yan. Ăp rnih ba dơi bu nuyh bon lan tăm yan aơ lah gĕh rnih ba VT404, RVT.
<< <  35  36  37  38  39  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.