Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ca phê bột Dak Dam
 • 06/10/2022 21:36
 • Drăp ca phê bột Dak Dam bơh Hợp tác xă Bư mir Công Bằng Thuận An (Dak Mil) dơi dăp hạng drăp OCOP Dak Nong tâ I năm 2020, đah nau kơp 4 sao. Aơ jêng ăp drăp OCOP tâm n'gor dơi tăch r'văt ta sàn thương mại điện tử OCOP bri dak.
 • Bu ur Bí thư chi bộ blau wăng sa
 • 06/10/2022 21:37
 • Năm 2010, u Nông Thị Liên (deh năm 1982), bu nong Tày dơi lăp Ðảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2012, u dơi bu nuyh bon lan săch bư Kô ruanh thôn. Năm 2022, u dơi bu săch bư Bí thư Chi bộ ndrel ma Kô ruanh thôn 4, xă Dak P'lao (Dak Glong) tât abaơ.
 • Ðiểu S'rao ngăch tâm nau pah kan bư mir
 • 28/09/2022 16:36
 • Ðah nau ŭch n'hao bư gĕh nau ndrŏng, nô Ðiểu S'rao ta bon Bu Gia, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) dơi ndâk njêng ntil nau wăng sa uĕh, n'sĭt âk prăk ma r'năk sa.
 • Bu nuyh bư mir Quảng Sơn tăm cải thảo VietGAP
 • 22/09/2022 17:56
 • Khay 5/2022, Trung tâm Khuyến nông n'gor ndâk njêng ntil nau kan tâm r'nglăp tăm cải thảo dơi bu pă Săm bŭt kơp VietGAP tâm r'nglăp ndrel nau kan tăch r'văt ta xă Quảng Sơn (Dak Glong). Ntil nau kan aơ gĕh 36 r'năk sa pah kan ndrel, tăm 18 hec ta; tâm nĕ gĕh 7 r'năk sa bu nong iê bu nuyh, 14 r'năk sa bu ur tâm r'năk tơm bơh nau kan...
 • Tăm tơm đào Nhật Tân n'sĭt âk prăk tâm nau kan
 • 22/09/2022 17:55
 • Năm 2012, nô Lã Văn Thư (deh năm 1982) ta thôn Lương Sơn, xă Nam Xuân (Krông Nô) r'văt tơm đào ta Bắc rlong tăm. Jêh tât du năm mât chăm, saơ tơm đào tâm di ma neh ntu, trôk aơ lĕ nô Thư lĕ r'văt 4.000 r'băn tơm đào Nhật Tân tăm dơi tăch ân bu nuyh bon lan r'văt ta ăp nar rbŭn, Têt Nguyên Ðán.
 • Sŏk dŏng tăm ntil ba Nàng Hoa 9 ta Čů Jŭt
 • 14/09/2022 09:24
 • Tâm nau pah kan n'hưch nau kan bư mir jan ba năm 2022, ntil nau kan tăm ba lŏ Nàng Hoa 9 dơi M'bŭch kan N'hưch nau kan bư mir jan ba n'gor Dak Nong ndâk kan ta xă Dak N'Drŭng (Čů Jŭt).
 • Bu nuyh bư mir Thuận Hà gĕh tăm ăp ntil tơm
 • 09/09/2022 10:43
 • Xă Thuận Hà (Dak N'Soong) gĕh neh ntu huy rlau 5.643 hec ta, tâm nĕ r'noh neh tăm ăp ntil tơm ăp năm lah 1.050 hec ta, ca phê 1.737 hec ta, tiêu 1.559 hec ta, tơm sa play 295 hec ta, mắc ca 50 hec ta.
 • Sâm kơl hội viên bu ur bư tơm tâm nau wăng sa
 • 09/09/2022 10:44
 • Dak Glong gĕh 5.000 hội viên bu ur. Tĕng nuih n'hâm pah kan r'gâl mhe, hao nau kh'lay bơh bu ur tâm nau wăng sa, ăp m'bŭch kan N'gâng kan Bu ur tâm lam n'qual Dak Glong lĕ tâm r'nglăp, dŏng ndu ndơ gĕh, kuăl jă ăp hội viên plăch r'gâl tơm tăm, mpô mpa rong.
 • Bu nuyh bư mir Čů Jŭt gĕh âk mbo yăn hè thu
 • 31/08/2022 16:48
 • Tĕng Jrô kăn Ntĭm bư mir jan ba - Hao nau rêh bon lan n'qual Čů Jŭt, yăn hè thu năm 2022, bu nuyh bư mir tâm lamn'gor tăm gĕh rlau 5.900 hec ta mbo, tâm nĕ gĕh 80% mbo lai. Ăp ntŭk mbo dơi bu tăm âk lah ta ăp xă Dak N'Drŭng, Nam Dong, Ea Pô, Dak Wil...
 • Quảng Tân tăm tay tơm ca phê
 • 31/08/2022 16:51
 • Xă Quảng Tân (Tuy Ðức) gĕh rlau 8.353 hec ta ca phê, tâm nĕ gĕh âk neh tăm ca phê jŏ năm, play mô saơ âk. Yor nĕ, tâm ăp năm dăch abaơ, ndrel ma nau kơl bơh n'gâng kan bri dak, ăp m'bŭch kan, bu nuyh bon lan lĕ uănh kh'lay nau kan, n'hao tăm tay ca phê.
 • Tăm ăp ntil tơm n'sĭt 500 r'keh prăk
 • 23/08/2022 20:59
 • Năm 2019, che Nguyễn Trung Nam ta thôn Lương Sơn, xă Nam Xuân (Krông Nô) koh 9/15 hec ta ca phê lĕ jŏ năm gơi r'gâl tăm tơm dổi sŏk grăp n'hanh ăp ntil tơm sầu riêng, tơm đôr thái...
 • Tăm tơm đàn hương kh'lay r'noh tăch ta nau wăng sa
 • 23/08/2022 21:01
 • Năm 2015, r'năk sa u Võ Hạnh Vinh, bu tơm trang trại Play sa kloh Dak Ha, thôn 8, xă Dak Ha (Dak Glong) đă chuyên gia mbơh nau kan n'hanh tăm dăch tât 3.000 tơm đàn hương nglang r'văt tă bơh Ấn Ðộ tăm ta neh huy 11 hec ta. Ðàn hương hôm dơi bu moh lah "rmĭt ndrêh" yor kh'lay r'noh tăch tâm nau wăng sa. Tơm đàn hương jêh tăm 12 - 15 năm dơi bu koh sŏk gôl, way gĕh tâm 30 kí du tơm. Du kí gôl dơi bu năch ntơm 5 - 7 r'keh prăk...
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.