Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm tơm rpŭng tâm wâl n’king nar - Trong leo kan mhe n’sĭt uĕh tâm nau pah kan

06/05/2021 11:03 G5T+7

Tăm tơm rpŭng tâm wâl mŭng, wâl n’king nar dôl dơi âk bu nuyh kan mir tâm lam n’gor tĕng kơt kan n’hanh n’sĭt uĕh tâm nau pah kan.

Tăm tơm rpŭng tâm wâl mŭng sâm kơl n’king mih n’hach, duh nar n’hanh n’king mô ân mpô mpa lăp sa….

Ntil nau kan kơt kông nghệ mhe tâm nau kan bư mir jan ba sâm kơl n’sĭt âk ndơ gĕh tăm, ndơ gĕh tăm uĕh rlau ma nau he pah kan ơm. Rpŭng dơi tăm ăp yăn tâm wâl n’king nar, r’noh play gĕh pĕ âk rlau 3 – 4 tâ đah nau kan tăm kơt ơm. Nau kan tăm tơm rpŭng tâm wâl n’king nar suy kơl mât tơm tăm ngăch jêng, iê gĕh tu ndrung sa n’hanh mô gĕh hoach prăk r’văt dak si krih, tơm rpŭng gĕh play âk, mô gĕh hoach âk n’hâm suan mât, tĕng nau kan bư mir jan ba ndrêh n’hanh nâp phêt, mô gĕh khih dak si ma bu nuyh r’vat sa.

Lah tăm tơm rpŭng tâm wâl n’king nar gơi sŏk grăp he koh lơi play tâm dâng tơm (play aơ iê grăp mô rĭ mô gĕh grăp)

Mẫn Doanh

1,130
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.