Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thuận An nchŭn n’hâm suan tăm mhe ca phê

07/07/2021 15:29 G7T+7

Xă Thuận An (Dak Mil) gĕh rlau 4.370 hec te neh tăm tơm ca phê, tâm nĕ gĕh âk tơm lĕ jŏ năm, mô hôm gĕh âk play. Yor nĕ, ăp năm dăch abaơ, bu nuyh bon lan uănh kh’lay nau kan, n’hao tăm mhe tơm ca phê.

Abaơ, lĕ r’ngôch r’noh neh tăm tơm ca phê mhe tâm xă Thuận An gĕh rlau 1,000 hec ta, rlau 148 hec ta tĕng nau rchră kan tâm năm 2015 – 2020Đ. Ntơm năm 2021 – 2025, Thuận An mra tăm mhe gĕh 835 hec ta ca phê, tâm nĕ nchŭn âk neh tăm r’gâl mhe ta ăp ntŭk gĕh âk bon lan bu nong iê bu nuyh rêh. Nau kan tăm mhe ca phê njêng gĕh nau uĕh gơi xă pah kan uĕh nau kan plăch r’gâl nau Bư mir jan ba, rlau nar rlau dŏng kông nghệ mhe lăp tâm nau pah kan, sâm kơl âk r’năk bu nuyh bon lan gĕh âk ca phê, play ca phê têh uĕh.

Tâm năm 2015 – 2020, xă Thuận An tăm mhe gĕh rlau 1,000 hec ta ca phê tâm lĕ r’ngôch r’noh ca phê rlau 4,370 hec ta

Bu nuyh Bu Nong bon Bu Dak, xă Thuận An Dak MilĐ ươm êng tơm ca phê gơi tăm mhe tâm yăn bri mih năm 2021

Ntil ca phê rse tâm di ma neh ntu, mih nar nĕ dơi xă n’hưch tăm

Y Sơn

2,027
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.