Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt prăk dŏng tă bơh rong be

24/11/2016 15:11 G11T+7

Saơ nau kan rong be gĕh n’sĭt uĕh tâm nau wăng sa, prăk dŏng kan mô gĕh hoăch âk, năm 2013, rnăk che Trần Quang Vinh, thôn 4, xă Tâm Thắng (Cư Jŭt) lĕ rvăt be kon, nkra ndrung rong gơi n’hao nau kan chiă rong be.

Yor tĕng kơt di khoa học kĩ thuật, nau chiă rong n’gang n’gang nau ji tưp nĕ be rong tâm rnăk che deh kon âk, mô gĕh nau ji. Tă bơh 4 mlâm be me n’hanh du mlâm be nkuăng mhe rong, tât abaơ rnăk che lĕ rong gĕh lơ 60 mlâm be tăch sa puăch n’hanh 20 mlâm be ròng ân deh kon, ăp năm tăch ntơm 20 - 30 mlâm kon be. Jêh ntrŏk lơi prăk dŏng kan rong be, ăp năm rnăk che gĕh n’sĭt lơ 100 r’keh prăk.

Bơh đah ân be sa ăp ntil n’ha si, hĭp, rnăk che hôm e ân be sa mbo gơi be lay rmông lor han tăch

Ân be ngêt dak gâm n’ha khuăr gơi n’gang nau ji ĕk drŏh

Mpêh rao ân kloh ndrung rong gơi be deh kon uĕh n’hanh mô gĕh nau ji tưp

Y Sơn

1,382
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.