Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'hao mpeh bư mir jan ba tĕng kơt kông nghệ mhe

21/10/2021 10:14 G10T+7

N'hao mpeh bư mir jan ba tĕng kơt kông nghệ mhe tĕng nau pah kan du ntŭk, tăm êng du ntil tơm, ndâk nau kan tăch r'văt drăp jêng nau kan bơh Ðảng bộ ntơm abaơ tât năm 2030.

Nau kan aơ dơi n'hao nau bư mir jan ba ân di ma nau kan plăch r'gâl nau kan bư mir, ndâk njêng bon lan mhe. Nau kan kh'lay aơ lah n'sĭt uĕh tâm nau wăng sa tĕng nau kan kuăl jă ăp phung kan wăng sa, tâm nĕ gĕh phung doanh nghiệp. Tât abaơ, Dak Nong lĕ gĕh 4 mpeh bư mir jan ba tĕng kơt kông nghệ mhe. Aơ jêng ăp mpeh way tăm êng du ntil tơm, dơi ndâk nau kan tăch r'văt drăp, gơi n'hao nau dăng tâm nau wăng sa, n'sĭt âk prăk tâm nau pah kan ma bu nuyh bon lan.

Mpeh tăm tiêu tĕng kơt kông nghệ mhe ta xă Thuận Hạnh n'hanh Thuận Hà (Dak N'Soong) gĕh r'noh neh dơi bu tăm rlau 1.500 hec tar

Mpeh tăm ca phê tĕng kơt kông nghệ mhe ta xă Thuận An (Dak Mil) gĕh r'noh neh dơi bu tăm 335 hec tar, đah ma 186 r'năk bu nuyh bon lan pah kan

Mpeh tăm ba lŏ đặc sản (RVT, ST24, ST25) tĕng kơt kông nghệ mhe ta xă Buôn Choáh (Krông Nô) đah 550 hec tar, rlau 400 r'năk bu nuyh bon lan pah kan

Mẫn Doanh

7,483
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.