Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

21/10/2021 10:14 G10T+7

Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng tập trung, chuyên canh, định hướng hàng hóa là một ưu tiên của Đảng bộ tỉnh từ nay đến năm 2030.

Mục tiêu chính là phát triển nông nghiệp phù hợp với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm là hiệu quả kinh tế trên cơ sở huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, mà hạt nhân là các doanh nghiệp. Đến nay, Đắk Nông đã công nhận 4 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây là các vùng nông sản chuyên canh, được định hướng sản xuất hàng hóa, tạo bước đột phá tăng trưởng kinh tế ngành, nâng cao thu nhập người dân.

Vùng sản xuất hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao tại xã Thuận Hạnh và Thuận Hà (Đắk Song) có diện tích trên 1.500 ha

Vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao tại xã Thuận An (Đắk Mil) có diện tích 335 ha, với 186 hộ nông dân tham gia

Vùng sản xuất lúa đặc sản (RVT, ST24, ST25) ứng dụng công nghệ cao tại xã Buôn Chóah (Krông Nô) với 550ha, hơn 400 hộ nông dân tham gia

Mẫn Doanh

7,487
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.