Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Che Ðặng Hữu Hiền-bu nuyh bư mir jan ba blau lĕ zŏ năm

09/12/2016 14:47 G12T+7

Lah dăch tât 2 hec ta neh bư mir jan ba, yor tăm ăp tơm, rong mpô pa di, âk n’hanh tĕng kơt khoa học nĕ che Ðặng Hữu Hiền, bu nong Dao ta thôn 10, xă Dak N’Drŏt (Dak Mil) lĕ gĕh âk prăk n’sĭt tâm nau pah kan ăp năm.

Tam nĕ, che Hiền tăm ca phê gĕh play lĕ tă kĭn tât 3 tân grăp n’hanh 1.000 gâng tiêu gĕh pĕ play tâm ban 5 kí du gâng. Bơh đah nĕ, ndăn neh tăm tơm n’hanh bơh pĭt wâl che tăm tay tuh vanh đah mbo, tuh, chiă rong sur, iăr, pêp… Blau tâm nau mât mray tơm tăm n’hanh mpô pa rong nĕ rbăk che gĕh n’sĭt dăch tât 300 rkeh prăk du năm. Rnăk che Hiền jêng rnăk bu nuyh bư mir blau bư mir jan ba tâm năm 2012 – 2016 tâm xă.

Che Hiền gơih, nsrôih tâm nau pah kan bư mir jan ba

Bơh đah rong iăr bâ tâm vươn, che Hiền nkra tay ndrung gơi rong sur, sin, pêp…

Che dơi bu lah uĕh, rnê tâm nau kan tâm rlong wăng sa blau

A Trư - Hồ Mai

1,269
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.