Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Che Ðiểu Toi mray tay neh tăm tơm, gơi n’hao rnoh tơm tăm

30/12/2016 13:44 G12T+7

Che Ðiểu Toi ta bon Bu Prăng I, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) lah du rnăk tâm ăp rnăk bon lan dơi bu kơl kan mray tay neh tăm tơm (tă bơh nau kan ân trŭnh nau o-ach ta 6 bon gĕh nau rêh jêr jŏk) tâm n’qual.

Yor mât mray uĕh, tơm ca phê play âk, gĕh n’sĭt rlau 3 tâ đah năm e

Tĕng kơt nau kan aơ, che dơi Ntŭk kan ntĭm bư mir jan ba, Ntŭk kan mât mray tơm tăm, Jrô kan Bư mir jan ba n’qual đă bu nuyh kan hăn tât ta wâl, ntĭm khoa học kĩ thuật tâm nau kan tăm n’hanh mât mray ăp ntil tơm. Yor nĕ, che lĕ blau mât mray, dŏng dak si tŏ, dak si sinh học di, nĕ neh uĕh jêng ngăn gơi tăm ca phê. Yan ca pĕ ca phê mhe aơ, đah 5 sào ca phê (dăch tât 450 tơm), rnăk che Ðiểu Toi kĭn gĕh 1,5 tân ca phê. Ðah năm 2015, rnoh ca phê tăm tâm rnăk che hao rlau 3 tâ năm e.

Bơh đah nĕ, jêh dơi bư ntĭm kĩ thuật, che tăm 80 tơm mắc ka tâm đang ca phê, tât abaơ lĕ gĕh pĕ play năm tâl 2, suy kơl n’hao tay prăk dŏng tâm nau kan bư mir jan ba

Nguyễn Lương – Mẫn Doanh

2,964
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.