Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zus us ntêk kei sâu lo nhiax ntâu

08/12/2021 10:41 G12T+7

Kangz shông 2020, pus Ngô Thị Thơm nhoz jó 5, xar Đăk Buk So (Tuy Đưc) hlôngr jê 9 sox angr lax chia khơưz pangs, uô guôx zus us ntêk kei.

Guôx uô khor kho, kruôr krơưr, vur vuôl tir yangr, tir nangl chia us tsi mangl moz

Zos pâuz mênhx tsưr ziv tu mas pangz us ntơưv chuôz zis hluz jông, tsơưs muôx moz. Nôngz nhôngl jê nuôr, pus chuôz zis zus đrăngx đrênhk 2.400 tus us ntêk kei haz yênhx puô tus us, zuôv zuôr geix.

Muôx pangs đêx đangr chia us luôv, uô si li ntêk kei jông

Fênhx đrăngz, iz nuz pangz us ntêk yangx 2.000 luz kei; đrul gre muôs nhis nuôr zos 2.500 nhiax/lú kei, uô kangz yưx chi phir, pus chuôz zis sâu lo muôx li 40 chơưx nhiax/hli.

Pêx xinhv tsinhv tuôx txus tsêr chia zuôr kei us ntơưv pus Thơm chuôz zis

A Trư

528
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.