Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rong pêp sa poăch n’sĭt âk prăk tâm nau pah kan

03/06/2021 11:12 G6T+7

R’năk nô Nguyễn Hữu Tiếp, thôn Quảng Hợp, xă Quảng Sơn (Dak Glong) ntơm ndâk nau kan rong pêp âk poăch ta neh huy rlau 100 met vuông. R’năk nô nkra ndrung rong têh mbâl, nkra đệm lót sinh học, nkra trong dĭng dak ân pêp ngêt dak êng,…

Du tâ rong r’năk nô rŏng jŏ tâm 45 – 50 nar. Ta nau kan mât rong, nô tho ndrung rong ân kloh, krih dak si ân khĭt ka man, ăp tâ ntâp dak si n’jrăng nau ji ma pêp… Yor nĕ, r’noh pêp ntơm bơh rong tât nar tăch gĕh 100%, jâk rlau 3 kí du mlâm. R’năk nô kí săm bŭt tăch r’văt pêp âk poăch, kông ti đah r’noh prăk bu r’văt tâm 50.000 r’băn du kí. Du năm r’năk nô rong gĕh 3 tâ, jêh tâm prăk dŏng pah kan lor r’năk nô gĕh n’sĭt tâm 200 r’keh prăk du năm.

Nô Tiếp dŏng ăp ntil ndơ tâm nĕ gĕh lâk gơi nkra đệm lót sinh học rong pêp

Krih dak si ân khĭt ka man tâm ndrung rong, gơi n’jrăng n’gang nau ji tưp

Ntâp dak si n’jrăng n’gang nau ji tưp ân pêp kon mhe rong

H'Mai

878
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.