Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rong be Boer n'sĭt prăk tâm nau wăng sa

23/09/2021 11:11 G9T+7

Năm 2017, r'năk nô Nguyễn Văn Thông, bon Jâng Play 3, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) nkra 50 met vuông ndrung, r'văt 10 mlâm be Boer rong. Jêh tât 3 năm mât rong, pơk huy nau kan aơ, tât abaơ r'năk nô lĕ gĕh rlau 60 mlâm be, tâm nĕ gĕh 30 mlâm be rong ân deh kon. Tâm du năm, du mlâm be me deh 2-3 mlâm kon du tâ, du tâ deh jŏ tâm 5 - 6 khay. Be kon mhe deh jâk tâm 5 kí, rong tâm 3 khay jâk tât 50 kí du mlâm lah dơi păng nhŭp tăch. Ðah r'noh tăch ntơm 100 - 150 r'hiăng du kí đah abaơ, du khay r'năk nô gĕh n'sĭt ntơm 12 tât 15 r'keh prăk.

Be Boer sa ăp ntil mpa, iê gĕh nau ji, nơih mât rong. Ĕk be dơi bu sŏk nkra phân vi sinh sui ân ma ăp ntil tơm tăm, sâm kơl trŭnh r'noh prăk r'văt phân bơh tach, n'sĭt uĕh nau pah kan tâm r'năk...

Ndrung rong be dơi nkra ân prêh, nkra ta ntŭk dah

Be Boer gĕh âk nau uĕh rlau ma ăp ntil be bă bă

Mpa ân be sa gĕh hĭp, ăp ntil n'ha tơm đôr, n'ha plông...

Mai Anh

3,839
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.