Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rong ka gĕh n’sĭt âk prăk tâm nau wăng sa

28/04/2017 14:44 G4T+7

Năm 2010, rnăk nô Phạm Văn Tuyến, thôn Buôn 9, xă Dak D’rô (Krông Nô) lĕ rgâl neh tăm ba lŏ mô saơ jêng gơi koai ntu rong ka.

Che Tuyến lĕ rvăt ăp ntil ka diêu hồng, ka r’kanh, ka krop…, ndâk koai ntu ka huy rlau 800 m2. Yor blau mĭn sŏk dŏng dak tâm ntu di, rong di kĩ thuật, ân sa nŭm mpa sa nĕ ka nô rong ngăch têh ngăn, mô gĕh nau ji. Ăp năm, rnăk nô rong 2 tâ ka, gĕh nhŭp tăch rlau 30 tân ka du năm. Ðah rnoh tăch ăp ntil ka kh’lay ntơm 35.000 – 40.000 r’băn, đah ma tăch kon ka jê rlau 5 tân, tâm ban ăp năm, jêh tâm lơi prăk dŏng lor rnăk nô n’sĭt rlau 600 rkeh prăk.

Rnăk nô Phạm Văn Tuyến janh rgâl rlau 800 m2 neh tăm ba mô saơ jêng gơi koai ntu rong ka

Nô Tuyến lĕ nuih ntĭm khoa học kĩ thuật, tăch kon ka jê ân ma bu nuyh bon lan tâm n’qual rong

Yor rong ka tăch sa n’hanh ka kon gơi rong, rnăk nô gĕh n’sĭt rlau 600 rkeh prăk du năm

Y Krắk

1,554
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.