Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh kan mir Quảng Tân tăm ăp ntil tơm bư mir jan ba

29/04/2021 09:53 G4T+7

Xă Quảng Tân (Tuy Ðức) gĕh neh ntu huy rlau 12.735 hec ta, đah 3.348 r’năk, 13.812 bu nuyh; tâm nĕ, bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh 464 r’năk, 2.372 bu nuyh.

Bơh đah nsu tăm ăp ntil tơm tăm jŏ năm gĕh ca phê, điều, tiêu, bơ…, bu nuyh bon lan tâm xă hôm r’gâl ăp ntŭk neh yôk mô tŏng dak tŏ gơi tăm tay ăp ntil tơm gleh nar gĕh mbo, tơm tăm dŏng gâm trau sa, tơm play kroch rse, tơm dâu rong ndrŭng brai, măng tây xanh… Nau kan tăm ăp ntil tơm lĕ n’sĭt tay prăk tâm ma bu nuyh bon lan, sâm kơl hao uĕh nau rêh bu nuyh bon lan tâm xă.

Âk r’năk bu nuyh bon lan tâm xă tăm tơm dâu rong ndrŭng brai

Bu nuyh kan mir mât chăm tơm mbo

Tăm tơm play kroch rse ndrel ma neh tăm tơm ca phê

Tơm măng tây xanh dơi âk r’năk bu nuyh bon lan tăm

Mai Anh

2,098
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.