Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Phan Thị Hoa blau wăng sa

08/09/2021 10:59 G9T+7

U Phan Thị Hoa, bu nong Tày ta bon B'Srê B, xă Dak Som (Dak Glong) gĕh n'sĭt tâm nau pah kan rlau 300 r'keh prăk du năm tă bơh nau kan tăm ăp ntil tơm. Ta neh huy 2 hec ta u tăm ca phê, jêh peh gĕh n'sĭt tgât 4 tân du hec ta.

Bơh đah nĕ, u hôm ndâk nau kan tăm tơm sương sâm n'hanh măng tây. Ðah tơm sương sâm, jêh tăm 4 khay, tơm dơi pĕ n'ha. Tâm 25 nar pĕ du tâ, tăch tâm 60.000 r'băn, n'sĭt rlau 10 r'keh prăk du sào. Nau kan tăm măng tây dơi bu ntĭm kĩ thuật, tĕng kơt nau kan kông nghệ mhe tâm nau bư mir jan ba. Neh tăm măng tây gĕh n'sĭt tâm 4 - 5 kí, r'noh tăch tâm 60.000 - 75.000 r'băn du kí, sâm kơl r'năk u n'sĭt âk prăk rêl ăp nar n'hanh gĕh tay prăk têm nkrem nsu ndâk ăp ntil nau bư mir jan ba êng...

Uănh kh'lay nau kan tĕng nau ntĭm kĩ thuật, tĕng dŏng nau kan kông nghệ mhe gơi hao nau bư mir jan ba

Tăm ăp ntil tơm gleh nar gơi hao tay prăk n'sĭt, gĕh mpa siăm mât ndrôk rpu, pêp iăr

Ndrung rong nâp, kloh uĕh tâm nau kan mât rong

Mẫn Doanh

851
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.