Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh kan mir Nâm N’Ðir m’ak tâm nuih n’hâm yor bum prŭm tăch kh’lay r’noh prăk

15/04/2021 10:08 G4T+7

Yăn đông xuân 2020 -2021, xă Nâm N’Ðir (Krông Nô) tăm gĕh 300 hec ta bum prŭm Nhật Bản. Abaơ, bu nuyh kan mir tâm lam xă dôl lăp yăn dôk bum prŭm.

Dơi nsu, mât chăm uĕh nĕ play bum năm aơ âk, jêh dôk gĕh tâm 22 – 23 tân tâm du hec ta. Abaơ, r’noh tăch bum prŭm tâm 9.000 r’băn nĕ bu nuyh bon lan m’ak ngăn. Tĕng r’noh tăch dah abaơ, jêh tâm prăk dŏng pah kan lor, bu nuyh bon lan gĕh n’sĭt rlau 120 r’keh prăk du hec ta. Tĕng trĕng kơp bơh ăp n’qual, yăn bum prŭm năm aơ gĕh âk play n’hanh tăch kh’lay r’noh prăk đah 3 năm bơh năp.

Bu nuyh kan mir dŏng r’deh koai bu prŭm tâm ndrênh

Bu nuyh kan mir xă Nâm N’Ðir lăp yăn dôk bum prŭm Nhật Bản

Bu nuyh bon lan m’ak tâm nuih n’hâm yor bum prŭm play âk n’hanh kh’lay r’noh prăk tăch

Hồ Mai

1,075
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.