Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Krông Nô hao nau bư mir tâm r’nglăp đah nau kan n’jrăng nau ji tưp

05/09/2021 14:44 G9T+7

Yor nô nau ji tưp Covid-19 abaơ âk nau jêr, n’qual Krông Nô lĕ ndâk njêng, pah kan âk ntil nau kan gơi hao nau bư mir tâm r’nglăp đah nau kan n’jrăng nau ji tưp.

Tĕng nau kan aơ, tă bơh ăp kênh mbơh ntĭm nau kan ma bon lan, n’qual lĕ nkah, jă đă bu nuyh bư mir n’hao nau mĭn pah kan tĕng nau ntĭm “5K” lah hăn bư mir jan ba; pah kan ân di tĕng nau ntĭm kan bơh Chính phủ, bơh n’gor gơi hao nau bư mir tâm r’nglăp đah nau kan n’jrăng nau ji tưp Covid-19. Bu nuyh bon lan tĕng kơt nê nê nau kan n’jrăng nau ji tâm ban lah put muh măt, gŭ pah kan tâm ngai, tho ti đah dak si nkhĭt ka man… nĕ nau bư mir jan ba tâm n’qual dơi gĕh nau đăp mpăn. Ta mông abaơ, bu nuyh bon lan dôl srah tăm, mât chăm ăp ntil tơm yăn hè thu năm 2021. Ta ăp xă Nam Xuân, Dak Drô, Buôn Choáh, Nâm N'đir, bu nuyh bon lan rek ba, rôk bum prŭm, rôk tơm gâm bư trau sa…

Yor pah kan di nau kan n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19 nĕ nau pah kan bư mir jan ba tâm n’qual dơi gĕh nau đăp mpăn

Bu nuyh bư mir tăm mbo yăn thu – đông

R'năk nô Y Thương, xă Buôn Choăh krih dak si hĭp ma 2 hec ta neh tăm mbo đơn F1 r'gâl gen NK7328

Y Sơn

794
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.