Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Krông Nô tăch mbo kh'lay rnoh prăk

27/10/2021 15:06 G10T+7

Yăn hè thu năm 2021, Krông Nô tăm gĕh 12.300 hec tar mbo, tâm nĕ gĕh tâm 90 hec tar mbo lai, dơi tăm âk ta ăp xă Buôn Chóah, Dak Drô, Ðức Xuyên, Nam Ðà n'hanh Quảng Phú. Ăp ntil mbo dơi bu nuyh bon lan dŏng tăm âk gĕh NK66, NK67, NK54, DDK888…

Yor tâm di mih nar, nau kan tăm n'hanh mât chăm uĕh nĕ mbo jêh pơk kĭn gĕh ntơm 10 - 12 tân du hec tar. Tĕng bu nuyh bon lan n'kôch, yăn hè thu năm aơ yor duh nar jŏ nĕ mbo năm aơ mô lăng jêng kơt năm e, khă nă mbo năm aơ tăch kh'lay rnoh prăk. Abaơ, mbo jêh kĭn dơi bu tăch ntơm 4.800 - 5.200 r'băn du kí. Jêh tâm prăk dŏng pah kan lor, bu nuyh bon lan gĕh n'sĭt tâm 20 - 25 r'keh prăk du hec tar.

Bu nuyh bư mir xă Buôn Chóah pơk mbo yăn hè thu.

Mbo jêh kĭn dơi bu tât r'văt ta mir.

Bu nuyh bon lan ih mbo jêh kĭn.

Y Sơn

3,713
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.