Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm pe ntil tơm gĕh n’sĭt uĕh tâm nau kan

23/12/2016 09:56 G12T+7

Che Mai Văn Khánh, ta thôn 7, xă Dak R’la (Dak Mil) jêng du rnăk bon lan gĕh n’sĭt âk prăk tâm nau kan yor tăm pe ntil tơm. Abaơ, đah nau kan tăm tơm soài n’hanh cà phê tiêu, tâm ban ăp năm, rnăk che gĕh n’sĭt lơ 200 rkeh prăk.

Lĕ rngôch neh tăm ăp tơm aơ lơ 4 hec ta, che tăm 2 hec ta soài, 1,5 hec ta ca phê, hôm e ba bă nĕ che tăm tiêu. Gơi tơm tăm gĕh âk play, che way uănh tay nau bu ntĭm kan, mray tơm tăm râm sam bŭt báo, uănh ti vi, tâm ban tĕng nti ăp jrô bu ndâk ntĭm nau kan bư mir jan ba. Lah tơm soài, che ruah n’hanh kơt nau kan tâm pă yan ân tơm play soài gĕh play. Lah jêh pĕ play yan, che tŏ dak si, chhĭk hĭp ân kloh, koh n’kĭng, krêch ăp n’kĭng ndrŭng chuh, n’kĭng kro, n’kĭng nu, jêh rĭ sui buh ân di. Ðah tơm ca phê, tiêu rnăk che uănh kh’lay ngăn nau kan dŏng buh sui hữu cơ, dak si sinh học gơi sui tŏ ân tiêu, ca phê.

Ðah nau kan tâm pă tâ pĕ play, ăp năm rnăk che gĕh n’sĭt tât 38 tân du yan

Ca phê tă kĭn gĕh n’sĭt tât 3 tân du hec ta

Play tiêu dôl ma dŭm suy kơl n’hao gĕh prăk n’sĭt tay tâm rnăk che

Nguyễn Lương

1,627
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.