Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kĩ thuật mât tơm play kroch ntô đung

17/06/2021 10:10 G6T+7

Tâm yăn bri mih abaơ, bu nuyh tăm uănh nê nê nau bu ntĭm mât tơm play kroch ntô đung tâm nĕ gĕh nau kan bư trŭnh độ PH neh yor axit dak mih bư, tu ndrŭng chuh sa, tơm play bŭk dak...

Lah tơm play mhe tăm e hŏ gĕh play, bu nuyh bon lan sui phân lân gơi tơm play nŭm canxi, n'hao độ PH ndrel ma ăp ntil dak si bă bă; lŭk lai du kí tinh vôi ndrel ma 1.000 - 2.000 lit dak, tŏ ta ăp tơm 10 - 20 lit tĕng độ PH gĕh tâm neh; n'jrăng n'gang tu ndrŭng sa n'ha (ka man sa n'ha), ndrŭng n'kach, nhui sa n'ha; sui iê dơm phân đạm tâm yăn bri mih yor lah tơm play gĕh âk đạm, n'ha n'hơ nơih tu ndrŭng chuh sa...

Koh n'king n'ha n'hanh play tu ndrŭng chuh sa, ndjôt bơh tach nchuch gơi tu ndrŭng mô gĕh tâm tưp ta tơm play bă bă

Chik gâ n'hanh koai trong dak hoch, gơi tơm play mô gĕh bŭk dak

Sui ăp ntil phân tâm di gơi gĕh âk Kali silic gơi tơm play dăng, mô gĕh daih tâm yăn bri mih

Hồ Mai

1,068
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.