Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

K'Bàng nsrôih pah kan n'hao nau wăng sa

30/09/2021 16:53 G9T+7

Nô K'Bàng, bu nuyh Mạ ta bon B'Srê B, xă Dak Som (Dak Glong) jêng bu ndăm bu nong iê bu nuyh gĕh nau nsrôih pah kan n'hao nau wăng sa, nklaih nau rêh o-ach tâm xă.

Jêh sŏk ur n'hanh gŭ êng, gĕh 2 hec ta neh me mbő ân, ur sai nô K'Bàng tăm ca phê. Têm nkrem prăk r'văt phân sui, ndu ndơ dŏng bư mir jan ba. Du năm, r'năk păng gĕh tăch ca phê dăch tât 150 r'keh prăk, sâm kơl r'năk nô gĕh prăk dŏng tâm nau rêh ôi mhau. Gơi n'hao uĕh nau pah kan, nô dŏng du sào neh quai ntu rong ka n'hanh nkra ndrung rong pêp, jêh rĭ têm nkrem tay dak. Yor nĕ, r'năk nô n'sĭt tay prăk ta nau pah kan rong ka - rong mpô mpa.

Ntơm bơh neh rhŏng, nô K'Bàng lĕ tăm 2 hec ta ca phê

...du năm nhŭp tăch ka gĕh n'sĭt ma r'năk nô rlau 40 r'keh prăk

Mât rong iăr, pêp sâm kơl r'năk nô n'sĭt tay prăk tâm nau pah kan

Mẫn Doanh

2,933
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.