Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kơl ntil nau kan ân bu nong iê bu nuyh gĕh nau rêh jêr jŏk

14/10/2021 15:05 G10T+7

Yor nô nau ji tưp Covid-19 bư roh tât tâm nau bư mir jan ba, bu nuyh bon kan trŭnh prăk n'sĭt tâm nau kan, Trung tâm Khuyến nông n'gor pah kan ndrel ma ăp n'qual kơl ntil nau kan ân bu nong iê bu nuyh gĕh nau rêh jêr jŏk.

Bu nong iê bu nuyh dơi bu kơl ân mpa siăm ăp tâ n'hanh ntĭm kĩ thuật mât rong mpô mpa

Tâm nĕ gĕh nau kan pă ăp ntil tơm tăm, kơl ân phân sui, kơl ân mpa siăm; kơl ndâk njêng ăp ntil nau kan srih tăm, mât rong mpô mpa tĕng nau pah kan đăp mpăn. 

Trung tâm Khuyến nông n'gor ndâk ntil nau kan rong iăr tưp iăr tâm truh sinh học ân ma 12 r'năk sa bu nong iê bu nuyh ta xă Dak P'lao (Dak Glong)

Tâm nau pah kan ndâk nau kan aơ, kan bộ kĩ thuật tât ksiêm n'hanh ntĭm bu nuyh bon lan pah kan ân di, sâm kơl ăp ntil nau kan aơ dơi pah kan uĕh. Yor nĕ, sâm kơl joi tay ntil nau kan ân bu nong iê bu nuyh gĕh nau rêh o-ach n'sĭt prăk tâm ăp ntil nau kan, plăch r'gâl tay nau rêh.

Ntơm dŭt khay 7 tât bôk khay 8/2021, Trung tâm lĕ kơl rlau 3.000 tơm ca phê ân ma ăp r'năk o-ach, bu nong iê bu nuyh

H' Mai

3,111
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.