Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'sĭt uĕh nau kan tăm tơm - rong ka - rong mpô mpa

08/09/2021 11:01 G9T+7

Năm 2017, r'năk che Trương Thế Xung ta thôn 10, xă Dak Wer (Dak R'lâp) r'gâl neh tăm 5 hec ta kao su, tiêu gơi tĕng nau kan tăm rơm - rong ka - rong mpô mpa.

R'năk che om 600 gâng tiêu gĕh play âk, nsrôih mât chăm gơi gĕh prăk dŏng pah kan nô nau bă bă. Neh bă bă dơi păng r'gâl tăm rlau 200 tơm sầu riêng, 300 tơm play đôr Thái, koai 3 ntu rong ka n'hanh nkra ndrung rong ndrôk. Jêh tât 3 năm ndâk njêng nau pah kan mhe, tơm play đôr ngăch jêng, ntơm gĕh play. R'năk che ndăn neh hŏng dŏng tơm play kroch rse n'hanh ăp ntil tuh vanh gơi "sŏk gleh rong jong". Ĕk ndrôk dơi păng dŏng nkra phân hữu cơ sui ân ăp ntil tơm tăm. R'noh prăk n'sĭt yor rong ka, r'năk che dŏng nsu tĕng nau ntĭm khoa học kĩ thuật gơi mât chăm ăp ntil tơm tĕng nau kan mhe, tâm di ma nau uĕh gơi tăch bơh tach bri dak. Nau tâm kơl tăm ăp ntil tơm - rong ka - rong mpô mpa sâm kơl r'năk che n'hao uĕh nau pah kan bư mir jan ba,mô gĕh nghoăch âk drăp ndơ, n'sĭt âk prăk rêl tâm nau pah kan.

Tơm sa play dơi r'năk păng tăm di

Neh hŏng bơh pĭt, dăch ntu ka dơi khăn păng tăm hĭp bư mpa siăm ndrôk n'hanh ka

Koai ntu gơi gĕh dak rong ka n'hanh dak tŏ, n'sĭt tay prăk rêl tâm nau kan

H'Mai

1,110
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.