Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Neh tăm tơm sa play hao âk

26/08/2021 14:50 G8T+7

Tĕng N’gâng kan ntĭm bư mir jan ba n’hanh N’hao nau rêh bon lan, tât abaơ, lĕ r’ngôch neh tăm tơm sa play tâm lam n’gor gĕh tâm 12.000 hec ta, âk rlau 6.000 hec ta đah năm 2016.

Lĕ r’ngôch play gĕh pĕ tâm 45.000 tân du năm. Tâm nĕ, ăp ntil tơm sa play dơi bu tăm âk gĕh: sầu riêng năm 2016 tâm 1.000 hec ta, tât năm 2021 lah 2.837 hec ta; bơ năm 2016 tâm 827 hec ta, tât năm 2021 lah 2.427 hec ta; năm 2016 neh tăm tơm play soai tâm 550 hec ta, tât năm 2021 lah 1.281 hec ta… Aơ jêng ăp ntil tơm tăm gĕh nau kh’lay, tâm di ma nau uĕh gơi hao tăm ta ăp n’qual.

Khă nĕ, gĕh âk ntil tơm sa play dơi bu tăm âk ir, âk rlau tĕng nau nchră tăm tâm n’gor. N’gâng kan Ntĭm bư mir jan ba nkah bu nuyh bon lan njrăng lah tăm âk tơm sa play yor tăm âk ir play mô dơi bu r’văt, tơm play gĕh âk play khă nĕ r’noh tăch mô saơ kh’lay, mô gĕh ntŭk tăch… Bơh đah nĕ, bu nuyh bư mir trĕng tăm tĕng nau kan thủ kông, hữu cơ gơi mât nau uĕh ma n’hâm suan n’hanh mât mray ntŭk rêh mô gĕh khih dak si.

Bu nuyh bư mir phường Quảng Thành (Gia Nghĩa) tăm tơm sầu riêng ta neh tăm tiêu

Tâm năm 2016 – 2021, neh tăm tơm bơ hao gĕh 1.600 hec ta

Neh tăm tơm play soai ta n’qual Dak N’Soong abaơ hao âk ngăn

Mai Anh

741
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.