Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ka han rmanh Lê Hữu Nghệ blau pah kan wăng sa

10/06/2021 14:28 G6T+7

Ka han rmanh Lê Hữu Nghệ, thôn 9, xă Quảng Tín (Dak R’lâp) hăn tâm lơh đah My ta mpeh Nam ntơm bơh năm 1969.

Che dơi bri dak r’nê ân Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất... Gĕh nau ji yor dak di khih da cam Bư khă nĕ che lĕ n’hâm suan pah kan hao tâm nau rêh, n’hao nau pah kan tĕng nuih n’hâm “Hồ Chí Minh”. Bơh đah pah kan ăp n’gâng kan, phung kan che hôm jêng bu nuyh gĕh nau pah kan blau tâm nau wăng sa. Tĕng tĕng nau pah kan tăm ăp ntil tơm, rong ăp ntil mpô mpa tâm nĕ gĕh tăm ca phê, tiêu, sầu riêng, bơ; rong sur, iăr, sin… Gĕh n’sĭt prăk tă bơh ăp ntil nau kan, nau wăng sa rlau nar rlau hao n’hanh aBaơ lĕ jêng r’năk blau pah kan, blau tăch r’văt drăp ndơ tâm xă.

Che gĕh n’sĭt tay prăk tâm nau kan yor tăm ăp ntil tơm sa play ta neh tăm tơm kông nghiệp jŏ năm

Ka han rmanh Lê Hữu Nghệ hao nau gơih, nau nsrôih, pah kan Bư mir jan ba…

Du năm r’năk che  n’sĭt rlau 200 r’keh prăk yor tăm ăp ntil tơm, rong ăp ntil mpô mpa

H'Mai

2,075
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.