Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Čů Jŭt ntơm rôk pĕ ăp ntil play yăn hè thu

19/08/2021 11:18 G8T+7

Yăn hè thu năm 2021, n'qual Čů Jŭt srih tăm gĕh rlau 11.150 hec ta ăp ntil tơm. Tâm nĕ, neh tăm mbo gĕh rlau 5.850 hec ta; ba lŏ 3.127 hec ta, tuh rmĭt 682 hec ta; tuh ndrêh 290 hec ta; bŭm blang 365 hec ta.

Yor sach uĕh rnih, mât chăm, n'jrăng nau ji nĕ âk ntil tơm ngăch jêng, gĕh âk play. Ndăn trôk nar mô gĕh mih, ăp nar abaơ, bu nuyh bư mir tâm lam n'qual dôl rôk pĕ ăp ntil play tơm tăm gleh nar gĕh ba lŏ, tuh ăp ntil. Tĕng n'kôch tâm nau pah kan, yăn hè thu năm aơ ăp ntil tơm play âk rlau ma năm 2020, yor gĕh nau ji tưp Covid-19 nĕ r'noh tăch mô saơ kh'lay.

Bu nuyh bư mir bon U2, bon jê Ea T'ling rek ba lŏ yăn hè thu 2021

Bu nuyh bư mir xă Dak N'Drung dôl rôk tuh neh

Jêh rôk pĕ, bu nuyh bon lan tăm tay tuh vanh yăn thu đông gơi nau bư mir jan ba ban dah mih

Y Sơn

1,146
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.