Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mât ndrôk rpu, pêp iăr ta yăn bri mih

11/08/2021 16:14 G8T+7

Ta mông abaơ, tâm lam n'gor mih âk. Aơ jêng tâ gĕh nau ji, tâm tưp ma mpô mpa rong, tâm nĕ gĕh rpu, ndrôk, be, sur, iăr pêp sin... Yor nĕ, bu nuyh bon lan rơm nau kan gơi mât n'hanh rong ân uĕh mpô mpa tâm r'năk. Tâm nĕ, uănh trôk nar mih mo mô gơi gĭt mbơk n'hanh ndrŭng mpô mpa.

Nkra ndrung rong ân dah lah trôk duh nar n'hanh n'king nê nê lah gĕh siăl. Bu nuyh rong têm n'hanh ân mpô mpa sa nŭm mpa sa ndrêh, tinh, dak ngêt... Bơh đah nĕ, lah trôk duh nar he mbơk mpô mpa bơh tach; krih dak si ân khĭt ka man tâm ndrung, ntâp nŭm ăp ntil văc xin n'jrăng n'gang nau ji ma mpô mpa rong...

Bơh đah ân sa nŭm mpa, dak ngêt, bu nuyh bon lan ân tay iăr ngêt dak si n'jrăng n'gang nau ji tưp tĕng ăp khay

Nkra ndrung rong ân dah lah trôk duh nar n'hanh n'king nê nê lah gĕh siăl

Mbơk mpô mpa mât chiă bơh tach lah trôk duh nar

Mai Anh

895
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.