Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mât tơm tiêu tâm yăn bri mih

01/07/2021 13:41 G7T+7

Abaơ, ăp n’qual tâm lam n’gor gĕh âk mih. Aơ jêng tâ tơm tiêu he mât ân uĕh gơi tơm gĕh play, rong play n’hanh ngăch hao jêng.

Yor nĕ, bu nuyh bon lan uănh kh’lay nau kan mât gơi tơm tiêu mô gĕh nau ji, ngăch jêng. Tâm nĕ, he krih dak si n’jrăng tu ndrŭng, chhik gâ, sui phân, kât rse tơm tiêu, koh n’kĭng gơi tơm tiêu mô gĕh nau ji, nau tâm tưp. Ta ăp ntŭk iang dak, he koai trong dak hoch gơi tơm tiêu mô gĕh bŭk dak lah gĕh mih têh...

Bu nuyh bư mir xă Trường Xuân (Dak N’Soong) krih dak si n’jrăng tu ndrŭng sa tơm tiêu

Bon lan bu nong iê bu nuyh xă Quảng Khê (Dak Glong) muih gâ ma tơm tiêu

Bu nuyh bon lan koh n’kĭng tơm muông gơi tơm tiêu ngăch hao rêng

Bu nuyh bư mir nkra phân vi sinh dŏng sui ma tơm tiêu

Mai Anh

2,227
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.