Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Buôn Choăh lăp yăn rek ba lŏ

20/05/2021 14:48 G5T+7

Yăn đông xuân 2020-2021, xă Buôn Choăh (Krông Nô) gĕh neh tăm ba lŏ dăch tât 700 hec ta. Abaơ, bu nuyh bon lan tâm xă dôl rek ba lŏ gơi di mông khay srih tăm yăn mhe.

Mâp âk nau mô saơ uĕh yor mô tŏng dak tŏ, trôk nar plăch r’gâl mô tâm di khă nĕ yor srih tăm ăp ntil ba mhe gĕh ntil ba RVT, ST24 mô kâp âk dak tŏ, ndrel ma mât di kĩ thuật nĕ tơm ba gĕh âk play, jêh rek gĕh n’sĭt tâm 10 tân du hec ta. Bơh đah nĕ, âk bu nuyh bon lan hôm tĕng kơt nau ntĭm mât tăm tĕng nau kan VietGAP nĕ abaơ gĕh rlau 400 hec ta ba lŏ dơi kơp di VietGAP. Ntil ba Buôn Choăh hôm dơi ăp hợp tác xă dăn kí ntil ndơ gĕh tăm, rlau nar rlau gĕh âk bu nuyh bon lan tâm n’gor n’hanh bơh tach n’gor r’nê kơp jêng ntil phe sông kah.

Bu nuyh bon lan xă Buôn Choăh nsrôih rek ân jêh ba lŏ tăm yăn đông xuân

Ba lŏ xă Buôn Choăh jêh rek gĕh r’sĭt rlau 10 tân du hec ta

Ntil ba lŏ Buôn Choăh dơi ăp hợp tác xă peh, nklâm n’hanh sŏk tăch ân bu nuyh bon lan r’văt

Hồng Thoan

1,855
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.