Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bon R'Bŭt n'hao nau kan bư mir jan ba
 • 04/11/2021 15:32
 • Bon R'Bŭt, xă Quảng Sơn (Dak Glong) gĕh lĕ r'ngôch neh bư mir jan ba huy tâm 2.200 hec tar; rlau 700 r'năk sa bu nuyh bon lan. Bu nuyh bon lan n'hanh xă kơp nau bư mir jan ba jêng du trong n'hao nau wăng sa tâm bon.
 • Bu nuyh bư mir Krông Nô tăch mbo kh'lay rnoh prăk
 • 27/10/2021 15:06
 • Yăn hè thu năm 2021, Krông Nô tăm gĕh 12.300 hec tar mbo, tâm nĕ gĕh tâm 90 hec tar mbo lai, dơi tăm âk ta ăp xă Buôn Chóah, Dak Drô, Ðức Xuyên, Nam Ðà n'hanh Quảng Phú. Ăp ntil mbo dơi bu nuyh bon lan dŏng tăm âk gĕh NK66, NK67, NK54, DDK888…
 • Njrăng lah pơk huy neh tăm tơm sa trau, reh, play
 • 27/10/2021 15:07
 • Dak Nong abaơ gĕh rlau 11.000 hec tar neh tăm tơm sa trau, reh, play, tơm play ăp ntil, đah r'noh gĕh pĕ tâm 134.000 tân du năm. Bơh đah tơm n'sĭt uĕh tâm nau wăng sa, ăp ntil tơm sa trau, reh, play gĕh âk nô nau jêr yor "Play âk rnoh tăch mô saơ kh'lay" mô rĭ lah mô gĕh bu ŭch r'văt. Yor nĕ, bu nuyh bon lan n'jrăng lah pơk huy neh tăm gơi trŭnh rnoh roh prăk, tâm nĕ gĕh nô nau "Play âk rnoh tăch mô saơ kh'lay" mô rĭ tăch rnoh prăk kh'lay jêh rĭ tơm tăm mô saơ gĕh âk play.
 • N'hao mpeh bư mir jan ba tĕng kơt kông nghệ mhe
 • 21/10/2021 10:14
 • N'hao mpeh bư mir jan ba tĕng kơt kông nghệ mhe tĕng nau pah kan du ntŭk, tăm êng du ntil tơm, ndâk nau kan tăch r'văt drăp jêng nau kan bơh Ðảng bộ ntơm abaơ tât năm 2030.
 • Dak R'tih nchŭn n'hâm suan n'hao nau kan bư mir
 • 21/10/2021 10:13
 • Xă Dak R'tih (Tuy Ðức) gĕh rlau 6.321 hec tar neh bư mir jan ba. Tâm nĕ, 5.992,1 hec tar neh tăm ăp ntil tơm gĕh 4.340 hec tar ca phê, 546,5 hec tar tiêu, 514 hec tar điều, 390 hec tar kao su, 77 hec tar măc ka, 67,5 hec tar neh tăm tơm sa play...; r'noh nĕ bă bă tăm ba lŏ, mbo, bum prŭm, n'ha trau ăp ntil...
 • Bon B'Dơng mât chăm uĕh ăp ntil tơm
 • 30/09/2021 16:54
 • Bon B'Dơng, xă Quảng Khê (Dak Glong) abaơ gĕh 520 hec ta neh bư mir jan ba. Tâm nĕ, gĕh 450 hec ta neh tăm ca phê, 30 hec ta neh tăm tiêu, 20 hec ta neh tăm sầu riêng, 10 héc ta mbo,5 hec ta neh tăm măc ka, 5 neh tăm tơm play kroch rse.
 • K'Bàng nsrôih pah kan n'hao nau wăng sa
 • 30/09/2021 16:53
 • Nô K'Bàng, bu nuyh Mạ ta bon B'Srê B, xă Dak Som (Dak Glong) jêng bu ndăm bu nong iê bu nuyh gĕh nau nsrôih pah kan n'hao nau wăng sa, nklaih nau rêh o-ach tâm xă.
 • Rong be Boer n'sĭt prăk tâm nau wăng sa
 • 23/09/2021 11:11
 • Năm 2017, r'năk nô Nguyễn Văn Thông, bon Jâng Play 3, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) nkra 50 met vuông ndrung, r'văt 10 mlâm be Boer rong. Jêh tât 3 năm mât rong, pơk huy nau kan aơ, tât abaơ r'năk nô lĕ gĕh rlau 60 mlâm be, tâm nĕ gĕh 30 mlâm be rong ân deh kon. Tâm du năm, du mlâm be me deh 2-3 mlâm kon du tâ, du tâ deh jŏ tâm 5 - 6 khay. Be kon mhe deh jâk tâm 5 kí, rong tâm 3 khay jâk tât 50 kí du mlâm lah dơi păng nhŭp tăch. Ðah r'noh tăch ntơm 100 - 150 r'hiăng du kí đah abaơ, du khay r'năk nô gĕh n'sĭt ntơm 12 tât 15 r'keh prăk.
 • Nau uĕh tăm tơm si n'king rsial, n'king n'hâm ma tơm ca phê
 • 23/09/2021 11:12
 • Nau kan tăm tơm si n'king rsial, n'king n'hâm ma tơm ca phê abaơ dôl jêng du ntil nau pah kan di, n'sĭt uĕh tâm nau kan. Tĕng mbơh ntĭm bơh N'gâng kan ntĭm bư mir jan ba he tăm tơm si n'king n'hâm bơh đah điều hòa trôk nar, ân tơm luh kao, gĕh play lah hôm mât mray dak, mât phân, mât nau ĭt dak tâm neh.
 • Bu nuyh bư mir Phan Thị Hoa blau wăng sa
 • 08/09/2021 10:59
 • U Phan Thị Hoa, bu nong Tày ta bon B'Srê B, xă Dak Som (Dak Glong) gĕh n'sĭt tâm nau pah kan rlau 300 r'keh prăk du năm tă bơh nau kan tăm ăp ntil tơm. Ta neh huy 2 hec ta u tăm ca phê, jêh peh gĕh n'sĭt tgât 4 tân du hec ta.
<< <  7  8  9  10  11  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.