Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Hợp tác xă Bư mir Kông nghệ mhe Dak Han pah kan uĕh
 • 30/06/2022 17:23
 • Hợp tác xă Bư mir kông nghệ mhe Dak Ha (Dak Glong) dơi ndâk njêng lơ 25/3/2021, gĕh 8 thành viên, 30 hec ta neh bư mir n'hanh gĕh 30 r'năk pah kan ndrel đah ma 60 hec ta neh. Ăp ntil tơm dơi hợp tác xă tăm gĕh tơm dŏng bư trau, blân jong, củ cải blân srat, prit sứ (prit hương) tăm ndrel ma tơm sầu riêng, nhãn, mắc ca...
 • Tuy Ðức n'hao dăng nau kan dŏng măy bư mir jan ba
 • 22/06/2022 17:44
 • Jêh rlau 5 năm pah kan Ndơ kan n'hao dăng nau kan dŏng măy bư mir jan ba, ntơm sa ơm n'sĭt âk nau uĕh tâm nau pah kan ân ma bu nuyh bon lan tâm lam n'qual Tuy Ðức. R'noh dŏng rdeh bư mir jan ba hao rlau 20% đah năm 2015. Tĕng ksiêm kơp, r'noh, ăp ntil măy, ndơ dŏng bư mir jan ba gĕh r'noh hao, gĕh rlau 46.750 măy, ăp ndơ dŏng bư mir jan ba.
 • Tơm mắc ca sâm kơl hao wăng sa ta Quảng Trực
 • 17/06/2022 14:35
 • Xă n'har bri Quảng Trực (Tuy Ðức) abaơ gĕh dăch tât 5.000 hec ta neh tăm ăp tơm gleh nar n'hanh tơm jŏ nar; tâm nĕ tơm mắc ca gĕh rlau 600 hec ta. Ta ăp năm lĕ lăn, gĭt mih nar, neh ntu tâm di nĕ n'gâng kan bri dak lĕ n'hưch bu nuyh bư mir tâm xă pơk huy neh tăm tơm mắc ta ndrel tơm ca phê, mô rĭ tăm êng gơi njŭn tơm mắc ca jêng tơm bư n'sĭt âk prăk tâm nau pah kan bư mir ma bu nuyh bon lan mpeh n'har bri.
 • Mât chăm tơm tăm yăn hè thu
 • 17/06/2022 14:34
 • Tĕng Chi cục Hao nau kan bư mir jan ba (N'gâng kan Ntĭm bư mir jan ba - Hao nau rêh bon lan), yăn hè thu năm 2022, lam n'gor tăm gĕh 57.364 hec ta ăp ntil tơm tăm. Tâm nĕ, ba lŏ 7.761 hec ta, mbo 24.893 hec ta, tuh neh 1.789 hec ta, tuh nành 1.701 hec ta, ăp ntil tuh bă bă 2.505 hec ta, tơm bư trau 3.397 hec ta…
 • Hao ntil nau kan rong iăr rtưp iăr tâm truh đăp mpăn sinh học
 • 09/06/2022 16:48
 • Dŭt năm 2021, Trung tâm Khuyến nông n'gor lĕ uănh sŏk 12 ntil nau kan kơl iăr rong rtưp iăr tâm truh đăp mpăn sinh học ân ma ăp r'năk bu nong iê bu nuyh ta xă Dak P'lao (Dak Glong) n'sĭt uĕh tâm nau kan. Ntil iăr aơ nơih rong, nơi mât chăm nĕ dơi bu nuyh bon lan m'ak dơn rong. Tă bơh nĕ, âk r'năk bon lan ta aơ pah kan tay nau kan rong iăr aơ gơi hao nau wăng sa ta r'năk.
 • Ðỗ Ðình Kiên blau pah kan
 • 02/06/2022 10:42
 • Nô Ðỗ Ðình Kiên, bu nong Mường ta thôn Ðồng Tiến, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) jêng du huê bu nong iê bu nuyh blau pah kan tâm thôn.
 • Âk nau uĕh yor tăm ăp ntil tơm
 • 02/06/2022 10:43
 • Tĕng Chi cục N'hao nau kan bư mir jan ba, bôk năm 2022, lam n'gor gĕh 130.789 hec ta ca phê, tâm nĕ neh tăm ndrel ăp ntil tơm gĕh 56.239 hec ta. Tâm nĕ, tăm ndrel ta neh tăm ca phê gĕh: điều 6.749 hec ta; tiêu 30.932 hec ta; cao su 562 hec ta; sầu riêng 7.311 hec ta, bơ 5.062 hec ta…
 • N'jrăng tu ndrung chuh sa tơm tăm
 • 26/05/2022 10:41
 • Tĕng Chi cục Ntĭm bư mir jan ba n'hanh Hao nau rêh bon lan, lam n'gor gĕh rlau 314.000 hec ta ăp ntil tơm: cà phê, tiêu, sầu riêng, bơ, đôr, cam… Abaơ, mih nar mô tâm ban nĕ âk ntil tơm saơ gĕh tu ndrŭng: Ndrŭng chuh sa tơm, ndrŭng klôn n'ha, rầy phấn trắng, riăt, rầy chổng cánh, rhoay chuh play, ndrŭng nchih rgŭn, ndrŭng sa n'ha...
 • Sầu riêng mô âk play
 • 26/05/2022 10:40
 • Xă Dak Ru (Dak R'lâp) gĕh tâm 600 hec te neh tăm sầu riêng. Ta khay tơm sầu riêng luh kao, jêng play nse mih têh nĕ bư ôm kao, kro ao, rŭng play. Yor nĕ, âk r'năk bu nuyh bon lan tâm xă mô lăng m'ak yor play sầu riêng mô âk n'hanh roh 50 - 60% đah.
 • Dak Glong pơk huy nau kan tăm tơm sa play
 • 20/05/2022 17:13
 • Tâm ăp năm dăch abaơ, neh tăm tơm sa play tâm lam n'qual Dak Glong âk tay. Âk r'năk bu nuyh bon lan, trang trại lĕ r'gâl ăp ntil tơm mô saơ jêng gơi tăm tơm sa play.
 • Ka han rmanh gĕh nau pah kan uĕh tâm nau kan bư mir jan ba
 • 12/05/2022 15:42
 • Che Nguyễn Thành Công (deh năm 1961) lăp bư ka han năm 1979 tât năm 1983 thơ luh sĭt ta ntŭk deh njêng Nghệ An. Năm 2001, che tât ndâk njêng nau rêh mhe n'hanh pah kan ta M'bŭch kan ka han rmanh xă Quảng Sơn (Dak Glong).
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.