Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bu nuyh bư mir Nam Xuân rek ơm ba lŏ yăn hè thu
 • 18/08/2022 21:41
 • Yăn hè thu 2022, bu nuyh bư mir xă Nam Xuân (Krông Nô) srih gĕh rlau 150 hec ta ba lŏ. Abaơ, bu nuyh bư mir tâm lam xă dôl rĕk ba lŏ gơi ndăn dak tăm tay yăn ba tâl 2 tâm năm.
 • N'sĭt âk prăk yor tăch r'văt kho ao kăl e
 • 18/08/2022 21:40
 • Tâm 6 năm aơ, yuh Vàng Thị Sỏa, bu nong Mông ta thôn 7, xă Cư K'nia (Čů Jŭt) n'sĭt nao nao prăk joi kchoh n'hanh tăch r'văt kho ao kăl e bơh bu nong păng nơm.
 • "Tơm lâm nau ji ngot, bư trŭnh nau o-ach" ta Quảng Hòa
 • 10/08/2022 06:17
 • Năm 2019, Jrô ntĭm Nau kan bư mir jan na -Hao nau rêh bon lan n'qual Dak Glong lĕ kơl prăk, kĩ thuật ân ma 20 r'năk ta xă Quảng Hòa gơi r'văt ndơ dŏng n'hanh r'văt tơm dâu tăm hao nau wăng sa ta r'năk. Tât abaơ, xă gĕh 75 r'năk bu nuyh bon lan tăm tâm 60 hec ta dâu rŏng ndrŭng brai. Ndrŭng brai dơi kông ti tơ tằm bơh n'qual Ðam Rông, n'gor Lâm Ðông tăch n'hanh r'văt nĕ bu nuyh bon lan mô gĕh r'vê.
 • Gĕh n'sĭt 400 r'keh prăk yor tăm ăp ntil tơm
 • 10/08/2022 06:16
 • Năm 2017, nô Nguyễn Văn Tài ta thôn 15, xă Dak Wer (Dak R'lâp) koh 1,5 hec ta ca phê jŏ năm gơi r'gâl tăm ăp ntil tơm bă bă gĕh: tơm sầu riêng, ca phê, tiêu, tơm đôr thái, tơm bơ, tơm kroch ntô đung, tơm play dak toh...
 • Ðiêu Nêu blau pah kan bư mir
 • 04/08/2022 15:17
 • Nô Ðiểu Nêu (deh năm 1982), ta bon Bu N'doh, xă Dak Wer (Dak R'lâp) lah bu nong iê bu nuyh blau pah kan bư mir tâm n'qual năm 2021. Abaơ, r'năk nô gĕh 12 hec ta neh bư mir, tâm nĕ gĕh 3 hec ta tăm tơm sầu riêng, tơm đôr, tơm bơ; du hec ta tăm tiêu n'hanh 8 hec ta tăm điều.
 • Bon Bu Sôp nchŭn n'hâm suan n'hao nau wăng sa
 • 28/07/2022 16:40
 • Bon Bu Sôp, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) abaơ gĕh 165 r'năk sa, 591 bu nuyh, tâm nĕ bu nuyh Mạ gĕh dăch tât 50% r'noh bu nuyh. Dơi n'gâng kan bri dak, ăp m'bŭch kan sâm kơl prăk, tơm tăm, mpô mpa rong, kĩ thuật mât chăm..., bu nuyh bon lan tâm bon rlau nar rlau gơih pah kan, gơi bư mir.
 • N'sĭt đăp mpăn prăk yor tăm tơm play kroch ntô đung
 • 28/07/2022 16:40
 • Năm 2014, jêh joi, ôp nti nau bên tăm tơm play n'hanh mĭn nau di ma neh ntu, mih nar tâm n'qual, nô Phạm Thế Tùng, ta xă Quảng Tân (Tuy Ðức) lĕ r'gâl du hec ta neh tăm ca phê, kao su mô saơ jêng gơi tăm tơm play kroch ntô đung. Jêh tât 4 năm, tơm play kroch ntô đung ntơm gĕh play, rlau năm rlau n'sĭt đăp mpăn prăk ma r'năk sa.
 • Ka han rmanh Ðàm Văn Tương blau wăng sa
 • 22/07/2022 10:44
 • Năm 1978, che Ðàm Văn Tương (deh năm 1960), bu nong Tày, lăp bư ka han ta n'gor Cao Bằng. Pah kan tâm lơh mât n'har bri Việt - Trung năm 1979. Jêh tâm lơh ta n'har bri, che pah kan tay ta Mpôih ka han Ntĭm gai nau Tâm lơh n'gor Cao Bằng. Dăch dŭt năm 1983, che thơ luh ka han sĭt rêh ta bon. Năm 2006, che ndrel ur kon tât rêh ta n'gor Dak Nong tât abaơ.
 • Dak N'Soong hao tăm tơm tiêu nâp phêt
 • 22/07/2022 10:46
 • Rlau 6 năm pah kan Nau n'hêl 03-NQ/HU bơh n'qual Ủy Dak N'Soong ta nau kan hao tăm tơm tiêu nâp phêt, bu nuyh bon lan lĕ plăch r'gâl nau pah kan. Yor nĕ, nau kan tăm tiêu rlau nar rlau đăp mpăn tay. Yor nĕ, nau kan tăm rlau nar rlau đăp mpăn.
 • Ndâk njêng mir kiểu mẫu
 • 14/07/2022 22:50
 • Ðảng viên Phạm Hữu Trường ta bon Bu Sê Rê 1, xă Dak Ru (Dak R'lâp) n'hao uĕh nuih n'hâm leo pah kan lor ndâk njêng mir kiểu mẫu tâm xă.
 • Thuận Hà nchŭn n'hâm suan tăm tay tơm ca phê
 • 14/07/2022 22:51
 • Xă Thuận Hà (Dak N'Soong) gĕh rlau 1.737 hec ta ca phê, tâm nĕ gĕh âk tơm ca phê lĕ jŏ năm, play mô saơ âk. Yor nĕ, ăp năm dăch abaơ, bơh gĕh nau kơl bơh n'gâng kan bri dak, ăp m'bŭch kan, bu nuyh bon lan uănh kh'lay, n'hao nau kan tăm tay tơm ca phê.
 • Nau ntĭm bư roh ndơ bô iơh mât rong sur bri
 • 07/07/2022 14:23
 • Lah he rong sur bri iê n'hanh măn dưn, bu nuyh mât rong he tĕng kơt nau ntĭm ân sa mpa n'hanh sŏk ĕk mpô mpa rong ân di gơi bư roh bô iơh ĕk sur ta ntŭk rêh.
 • Ngăch n'jrăng, n'gang ji tưp ta mpô mpa rong
 • 07/07/2022 14:24
 • Abaơ, Dak Nong dôl ma mih, aơ jêng nar khay gĕh nau ji tưp ta ndrôk rpu, pêp iăr âk ngăn ngăn n'hanh bư roh âk mpô mpa rong. Bơh nĕ, gơi n'jăng, n'gang nau ji tưp ân ndrôk rpu, pêp iăr ta yăn bri mih jêng du ntil nau kan kh'lay, gơi trŭnh roh mpô mpa ân ăp r'năk mât rong.
 • Bu nuyh bư mir Dak Song tăm ăp ntil tơm
 • 30/06/2022 17:24
 • Gơi trŭnh nau roh tâm nau kan bư mir jan ba, âk r'năk bu nuyh bon lan tâm lam n'qual Dak N'Soong lĕ plăch r'gâl neh tăm tơm kông nghiệp jŏ năm gơi tăm tơm sa play, tơm dŏng bư trau, reh, play... Tât abaơ, lam n'qual gĕh 22.180 hec ta neh tăm ca phê, tâm 14.000 hec ta neh tăm tiêu, 2.384 hec ta neh tăm tơm play... Tâm nĕ, tơm tăm gleh nar gĕh: ba lŏ, tơm dŏng bư trau, reh... gĕh rlau 12.886 hec ta.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.