Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Krông Nô n'jrăng n'gang ăp ntil tu ndrŭng yăn đông xuân
 • 24/02/2022 15:37
 • Yăn đông xuân 2021 - 2022, n'qual Krông Nô srih tăm 4.270 hec ta ăp ntil tơm; tâm nĕ, ba lŏ gĕh 1.945 hec ta, mbo 1.326 hec ta,bum prŭm rlau 500 hec ta, ăp ntil tơm bư trau dăch tât 200 hec ta... Yor trôk nar tâm di, tât abaơ, bu nuyh bon lan srih tăm gĕh dăch tât 90% r'noh neh srih tăm.
 • Ka han rmanh gĕh nau hao tâm nau pah kan bư mir jan
 • 24/02/2022 15:37
 • Jêh bư ka han tâm lơh sĭt ta n'qual Hà Tây, năm 2002, che Trần Văn Thoan (deh năm 1962) tât ndâk njêng nau rêh n'hanh pah kan ta M'bŭch Ka han rmanh thôn 4, xă Quảng Sơn (Dak Glong). Ntơm sa ơm, che Thoan mâp âk nau jêr jŏk yor mô tŏng neh ntu, prăk, mô gĭt kĩ thuật mât chăm tơm tăm. Gơi hao nau bư mir jan ba, che nsrôih hăn kan bu, têm nkrem prăk rêl, nti ôp nau bên mât chăm tơm tăm n'hanh dơi M'bŭch Ka han rmanh, M'bŭch Ntĭm bư mir jan ba xă Quảng Sơn ntĭm kĩ thuật, ân manh prăk... Ntơm bơh nĕ, che r'văt neh tăm ăp ntil tơm jŏ năm.
 • Yăn pĕ tiêu gĕh âk nau m'ak
 • 17/02/2022 10:26
 • Dak Nog abaơ gĕh rlau 34.600 hec ta tiêu, jêh pĕ ih kro klăp lah gĕh 57.440 tân, gĕh dăch tât 90% tĕng nau nchră kan năm, âk rlau năm e. Ta ăp nar abaơ, bu nuyh bon lan dôl nchŭn n'hâm suan pĕ tiêu đah nuih n'hâm m'ak yor tiêu năm aơ play âk, tăch kh'lay r'noh prăk.
 • N'sĭt âk prăk yor tăch r'văt prit ju leo
 • 17/02/2022 10:25
 • Dơi gĭt play prit ju leo dơi bu dŏng uĕh ma khŭng proch, săm bah chreh leh, uĕh ma n'hâm suan săk jăn, năm 2012, che Triệu Văn Nàm, bu nong Nùng ta bản Sín Chải, xă Dak Ngo (Tuy Ðức) lĕ nkra wâl prung, tăch r'văt prit ju leo.
 • Drưh đrưh pah kan bư mir jan ba bôk năm mhe
 • 10/02/2022 09:13
 • Ta ăp nar bôk năm mhe, jêh wơt sa Têt Nguyên đán Nhâm Dần 2022 hơm răm, m'ak, đăp mpăn, ntơm bơh lơ 3 têt, bu nuyh bư mir tâm lam n'gor lĕ ndâk nau pah kan bư mir jan ba bôk yăn kao năm mhe.
 • Rong mpik gơi nkra ca phê đặc sản
 • 06/01/2022 10:57
 • Năm 2018, r'năk nô Nguyễn Tấn Lực (deh năm1980) ntơm bơh Bình Dương tât ta n'gor Dak Nong gơi ndâk nau kan nkra ca phê mpik. Aabaơ, nô gĕh 4 hec ta neh bư mir n'hanh 40 mlâm mpik ta thôn Nghĩa Tín, phường Quảng Thành (Gia Nghĩa).
 • N'sĭt uĕh tâm nau kan rong be
 • 30/12/2021 10:16
 • Năm 2018, r'năk nô Phạm Văn Sỹ, bon Jăng Play 3, xă Trường Xuân (Dk N'Soong) nkra 150 met vuông ndrung, r'văt 20 mlâm be kon rong.
 • Nguyễn Trọng Duy - Bu nuyh bư mir Việt Nam blau pah kan ngăn ngên năm 2021
 • 16/12/2021 09:38
 • Năm 2004, che Nguyễn Trọng Duy ntơm bơh Hải Dương tât ndâk njêng nau rêh ta thôn 2, xă Quảng Tâm (Tuy Ðức). Ntơm sa ơm yor mô tŏng prăk, mô gĭt khoa học kĩ thuật, roh săk jăn nĕ nau pah kan mâp âk ngăn nau jêr. Khă nĕ, yor gĕh nau nsrôih păng nơm n'hanh dơi n'qual kơl, che lĕ n'hâm suan pah kan jêng du r'năk blau wăng sa.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.