Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ðiểu Kêu – đảng viên “ndrŏng”
 • 05/10/2017 10:34
 • Ðah nuih n’hâm gơih, nsrôih tâm nau kan, blau mĭn, gơi nti ôp n’hanh ngăch mprăl pah kan, đảng viên Ðiểu Kêu, Bu Nong, bon Tu Soay, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) lĕ jêng du r’năk bư mir jan ba, tăch rvăt blau.
 • Ðiểu Quét n’hao nau kan wăng sa ân nâp nâl
 • 29/09/2017 09:55
 • Năm 1997, che Ðiểu Quét, bu nuyh Bu Nong ta bon Bu Bir, xă Quảng Tín (Dak R’lâp) lĕ rgâl iê neh tăm tơm điều gơi tăm tơm ca phê, tăm tơm tiêu ndrel ma chiă rong ndrôk gơi n’hao nau wăng sa ân nâp nâl.
 • Dak N’Drung n’hao nau kan chiă rong mpô pa
 • 29/09/2017 09:50
 • Abaơ, ndrel ma nau kan nchŭn nhâm răk mray, n’hao âk ăp ntil tơm tăm tâm ban gĕh ca phê, tiêu… bu nuyh bon lan tâm lam xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) uănh kh’lay tay nau kan n’hao chiă rong ăp ntil ndrôk rpu, pêp iăr.
 • Rong sur ntưp nach bri gơi bư jêng “poăch sa kah”
 • 21/09/2017 15:16
 • Năm 2016, nô Phan Văn Sáu ta thôn 2, xă Dak Ha (Dak Glong) lĕ janh, nsu pâk huy ndrung rong sur ntưp nach bri gơi bư gĕh “poăch sa kah” tâm nau kan tâm ban: Roah sur kon rong gĕh gien uĕh, mô gĕh nau ji, gĕh ntŭk huy ân sur hăn joi mpa sa, nchuăt; ân sa ăp ntil mpa gâ hĭp, play ăp ntil… Yor nĕ, sur ntưp nach bri r’năk nô rong gĕh poach uĕh, âk poăch, iê ngi, ntô n’hơ n’hanh sa ranh, bô kah.
 • Gĕh n’sĭt rlau 250 rkeh prăk du năm yor tăm ăp ntil tơm
 • 07/09/2017 09:55
 • Ta neh huy 2,3 hec ta, nô Ðàm Tiến Thành (deh năm 1990), bu nong Cao Lan, ta thôn Dak Lang, xă Quảng Khê (Dak Glong) ndâk njêng ma r’năk păng nơm nau wăng sa tăm ăp ntil tơm gơi gĕh tay prăk n’sĭt tâm nau pah kan.
 • Tăm tơm n’ha trau klôt mô gĕh khih dak si
 • 31/08/2017 09:57
 • Tĕng Ntŭk Ntĭm bư mir jan ba – Ntĭm rong tui ka n’gor, abaơ m’bŭch lĕ kan n’hanh dôl kan tay gơi n’hưch, ntĭm ăp r’năk bon lan , ntŭk kan ndrel, mpôl kan ndrel ndâk nau kam tăm tơm n’ha trau klôt ân mô gĕh khih dak si, tăm âk ta ăp n’qual Dak N’Soong, Tuy Ðức n’hanh Krông Nô.
<< <  30  31  32  33  34  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.