Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bon Bu Sôp nchŭn n'hâm suan n'hao nau wăng sa
 • 28/07/2022 16:40
 • Bon Bu Sôp, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) abaơ gĕh 165 r'năk sa, 591 bu nuyh, tâm nĕ bu nuyh Mạ gĕh dăch tât 50% r'noh bu nuyh. Dơi n'gâng kan bri dak, ăp m'bŭch kan sâm kơl prăk, tơm tăm, mpô mpa rong, kĩ thuật mât chăm..., bu nuyh bon lan tâm bon rlau nar rlau gơih pah kan, gơi bư mir.
 • N'sĭt đăp mpăn prăk yor tăm tơm play kroch ntô đung
 • 28/07/2022 16:40
 • Năm 2014, jêh joi, ôp nti nau bên tăm tơm play n'hanh mĭn nau di ma neh ntu, mih nar tâm n'qual, nô Phạm Thế Tùng, ta xă Quảng Tân (Tuy Ðức) lĕ r'gâl du hec ta neh tăm ca phê, kao su mô saơ jêng gơi tăm tơm play kroch ntô đung. Jêh tât 4 năm, tơm play kroch ntô đung ntơm gĕh play, rlau năm rlau n'sĭt đăp mpăn prăk ma r'năk sa.
 • Ka han rmanh Ðàm Văn Tương blau wăng sa
 • 22/07/2022 10:44
 • Năm 1978, che Ðàm Văn Tương (deh năm 1960), bu nong Tày, lăp bư ka han ta n'gor Cao Bằng. Pah kan tâm lơh mât n'har bri Việt - Trung năm 1979. Jêh tâm lơh ta n'har bri, che pah kan tay ta Mpôih ka han Ntĭm gai nau Tâm lơh n'gor Cao Bằng. Dăch dŭt năm 1983, che thơ luh ka han sĭt rêh ta bon. Năm 2006, che ndrel ur kon tât rêh ta n'gor Dak Nong tât abaơ.
 • Dak N'Soong hao tăm tơm tiêu nâp phêt
 • 22/07/2022 10:46
 • Rlau 6 năm pah kan Nau n'hêl 03-NQ/HU bơh n'qual Ủy Dak N'Soong ta nau kan hao tăm tơm tiêu nâp phêt, bu nuyh bon lan lĕ plăch r'gâl nau pah kan. Yor nĕ, nau kan tăm tiêu rlau nar rlau đăp mpăn tay. Yor nĕ, nau kan tăm rlau nar rlau đăp mpăn.
 • Ndâk njêng mir kiểu mẫu
 • 14/07/2022 22:50
 • Ðảng viên Phạm Hữu Trường ta bon Bu Sê Rê 1, xă Dak Ru (Dak R'lâp) n'hao uĕh nuih n'hâm leo pah kan lor ndâk njêng mir kiểu mẫu tâm xă.
 • Thuận Hà nchŭn n'hâm suan tăm tay tơm ca phê
 • 14/07/2022 22:51
 • Xă Thuận Hà (Dak N'Soong) gĕh rlau 1.737 hec ta ca phê, tâm nĕ gĕh âk tơm ca phê lĕ jŏ năm, play mô saơ âk. Yor nĕ, ăp năm dăch abaơ, bơh gĕh nau kơl bơh n'gâng kan bri dak, ăp m'bŭch kan, bu nuyh bon lan uănh kh'lay, n'hao nau kan tăm tay tơm ca phê.
 • Nau ntĭm bư roh ndơ bô iơh mât rong sur bri
 • 07/07/2022 14:23
 • Lah he rong sur bri iê n'hanh măn dưn, bu nuyh mât rong he tĕng kơt nau ntĭm ân sa mpa n'hanh sŏk ĕk mpô mpa rong ân di gơi bư roh bô iơh ĕk sur ta ntŭk rêh.
 • Ngăch n'jrăng, n'gang ji tưp ta mpô mpa rong
 • 07/07/2022 14:24
 • Abaơ, Dak Nong dôl ma mih, aơ jêng nar khay gĕh nau ji tưp ta ndrôk rpu, pêp iăr âk ngăn ngăn n'hanh bư roh âk mpô mpa rong. Bơh nĕ, gơi n'jăng, n'gang nau ji tưp ân ndrôk rpu, pêp iăr ta yăn bri mih jêng du ntil nau kan kh'lay, gơi trŭnh roh mpô mpa ân ăp r'năk mât rong.
 • Bu nuyh bư mir Dak Song tăm ăp ntil tơm
 • 30/06/2022 17:24
 • Gơi trŭnh nau roh tâm nau kan bư mir jan ba, âk r'năk bu nuyh bon lan tâm lam n'qual Dak N'Soong lĕ plăch r'gâl neh tăm tơm kông nghiệp jŏ năm gơi tăm tơm sa play, tơm dŏng bư trau, reh, play... Tât abaơ, lam n'qual gĕh 22.180 hec ta neh tăm ca phê, tâm 14.000 hec ta neh tăm tiêu, 2.384 hec ta neh tăm tơm play... Tâm nĕ, tơm tăm gleh nar gĕh: ba lŏ, tơm dŏng bư trau, reh... gĕh rlau 12.886 hec ta.
 • Hợp tác xă Bư mir Kông nghệ mhe Dak Han pah kan uĕh
 • 30/06/2022 17:23
 • Hợp tác xă Bư mir kông nghệ mhe Dak Ha (Dak Glong) dơi ndâk njêng lơ 25/3/2021, gĕh 8 thành viên, 30 hec ta neh bư mir n'hanh gĕh 30 r'năk pah kan ndrel đah ma 60 hec ta neh. Ăp ntil tơm dơi hợp tác xă tăm gĕh tơm dŏng bư trau, blân jong, củ cải blân srat, prit sứ (prit hương) tăm ndrel ma tơm sầu riêng, nhãn, mắc ca...
 • Tuy Ðức n'hao dăng nau kan dŏng măy bư mir jan ba
 • 22/06/2022 17:44
 • Jêh rlau 5 năm pah kan Ndơ kan n'hao dăng nau kan dŏng măy bư mir jan ba, ntơm sa ơm n'sĭt âk nau uĕh tâm nau pah kan ân ma bu nuyh bon lan tâm lam n'qual Tuy Ðức. R'noh dŏng rdeh bư mir jan ba hao rlau 20% đah năm 2015. Tĕng ksiêm kơp, r'noh, ăp ntil măy, ndơ dŏng bư mir jan ba gĕh r'noh hao, gĕh rlau 46.750 măy, ăp ndơ dŏng bư mir jan ba.
 • Tơm mắc ca sâm kơl hao wăng sa ta Quảng Trực
 • 17/06/2022 14:35
 • Xă n'har bri Quảng Trực (Tuy Ðức) abaơ gĕh dăch tât 5.000 hec ta neh tăm ăp tơm gleh nar n'hanh tơm jŏ nar; tâm nĕ tơm mắc ca gĕh rlau 600 hec ta. Ta ăp năm lĕ lăn, gĭt mih nar, neh ntu tâm di nĕ n'gâng kan bri dak lĕ n'hưch bu nuyh bư mir tâm xă pơk huy neh tăm tơm mắc ta ndrel tơm ca phê, mô rĭ tăm êng gơi njŭn tơm mắc ca jêng tơm bư n'sĭt âk prăk tâm nau pah kan bư mir ma bu nuyh bon lan mpeh n'har bri.
 • Mât chăm tơm tăm yăn hè thu
 • 17/06/2022 14:34
 • Tĕng Chi cục Hao nau kan bư mir jan ba (N'gâng kan Ntĭm bư mir jan ba - Hao nau rêh bon lan), yăn hè thu năm 2022, lam n'gor tăm gĕh 57.364 hec ta ăp ntil tơm tăm. Tâm nĕ, ba lŏ 7.761 hec ta, mbo 24.893 hec ta, tuh neh 1.789 hec ta, tuh nành 1.701 hec ta, ăp ntil tuh bă bă 2.505 hec ta, tơm bư trau 3.397 hec ta…
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.