Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • N’hao dăng nau pah kan bôk năm Quý Mão
 • 03/02/2023 16:17
 • Jêh wơt sa Têt Nguyên đán Quý Mão hơm răm, đăp mpăn, ntơm lơ mùng 4 têt, âk doanh nghiệp, r’năk sa n’hanh bu nuyh bư mir tâm lam n’gor lĕ ndâk ăp ntil nau pah kan, wăng sa.
 • Tiêu kro hữu cơ Hoàng Nguyên
 • 03/02/2023 16:17
 • Hợp tác xă Nông nghiệp – Thương mại – Dịch vụ hữu cơ Hoàng Nguyên (Dak N’Soong) dơi ndâk njêng năm 2018 đah 35 thành viên. Tât abaơ, hợp tác xă gĕh 202 thành viên, tâm r’nglăp tăm tiêu hữu cơ (Organic) ta neh huy 986 hec ta.
 • Bu ndăm dơi ndâk njêng nau kan tă bơh tơm rpŭng tôk
 • 30/12/2022 15:45
 • Jêh nti dŭt Wâl săm bŭt Ðại học Nông lâm (Bon têh Hồ Chí Minh), Nguyễn Minh Tân (deh năm 1998) sĭt ta thôn 8, xă Dak Ha (Dak Glong) ntơm ndâk nau kan tăm tơm rpŭng tôk Hoàng Kim n'hanh rpŭng tôk Hàn Quốc.
 • N'sĭt nđăp mpăn prăk yor tăm ăp ntil tơm
 • 30/12/2022 15:46
 • Yor saơ nau kan tăm ăp ntil tơm n'sĭt âk prăk tâm nau wăng sa, ndăn dŏng lĕ r'ngôch neh ta r'năk sa, nô Ðỗ Ðăng Bình, thôn Phú Tiến, xă Dak Nang (Krông Nô) lĕ jănh dŏng prăk nsu, n'hao nau kan tăm ăp ntil tơm.
 • LBur công nhân ndâk njêng nau kan bơh tăm ca cao
 • 30/12/2022 15:47
 • Ngai đah abaơ tâm 20 năm, yuh Ðặng Thị Bích Nghi, thôn Dak Tân, xă Dak Lao (Dak Mil) bư công nhân Nông trường Ca phê Ðức Lập (abaơ lah Công ti Ca phê Ðức Lập), dơn mât, chăm 9 sào ca cao.
 • Bu nuyh bư mir n'chŭn n'hâm suan tuch tăm yăn đông xuân
 • 30/12/2022 15:48
 • Yăn đông xuân 2022-2023, lam n'gor tuch tăm gĕh rlau 10.332,5 hec ta ăp ntil tơm tăm gleh nar. Tâm nĕ, r'noh neh tăm ba gĕh 5.161 hec ta, mbo 1.909 hec ta, tơm tăm sa trau 1.643 hec ta, bă bă neh lah ăp ntil tơm: tuh vanh, bum prŭm...
 • Ca phê bột (FOT 48 COFFEE)
 • 30/12/2022 15:50
 • Ndơ ca phê bột (FOT 48 COFFEE) Bơh Hợp tác xă Bư mir jan ba Tiến Thành, xă Čư K'nia (Čů Jŭt) dơi ndâk njêng ntơm năm 2018. Ðah ntŭk neh gĕh tăm rlau 100 hec ta, hợp tác xă pah kan mât chăm ca phê tĕng nau ntĭm kan đăp mpăn sinh học, dơi kơp di VietGAP năm 2020.
 • H'Jớt blau wăng sa tăm tơm dâu rong ndrŭng brai
 • 22/12/2022 15:03
 • Năm 2020, yuh H'Jớt (deh năm 1989), bu nong Mạ ta bon Sa Siêng, xă Quảng Khê (Dak Glong) r'gâl 6 hec ta neh tăm ca phê jŏ năm, play mô hôm saơ âk gơi tăm tơm dâu rong ndrŭng brai. H'Jớt săch ndrŭng brai n'hanh tơm dâu uĕh, gĭt nê nê ntŭk bu tăch; kai neh ân uĕh, tăm, mât chăm tơm dâu, nkra wâl, nkra nhiăr wâl gơi rong ndrŭng brai. Yor nĕ, tơm dâu ngăch ngăn jêng, ndrŭng brai rong ngăch têh, mô gĕh nau ji.
 • Cam sành n'hanh quýt đường yôk ŭnh
 • 22/12/2022 15:02
 • Hợp tác xă Bư mir jan ba n'hanh mât tăm bri hữu cơ Quảng Phú jêng du m'bŭch kan leo lor tâm nau kan bư mir jan ba hữu cơ. Ntơm ndâk njêng năm 2020 tât abaơ, họp tác xă tĕng nau kan hữu cơ, tăch tâm bon lan âk ndơ gĕh bư mir jan ba uĕh, mô gĕh khih dak si dak gle ân ma bu nuyh sa, sâm kơl bư uĕh ntŭk rêh sinh thái.
 • Play xoai Dak Găn
 • 15/12/2022 09:53
 • Hợp tác xă Bư mir jan ba, Thương mại n'hanh Dịch vụ play xoai Dak Găn (Dak Mil) dơi ndâk njêng ta năm 2018 tâm nau kan tăm tơm play xoai.
 • Bu nuyh bư mir Tuy Ðức pĕ blân srat
 • 08/12/2022 09:42
 • Năm 2022, lam n'gor Tuy Ðức tăm gĕh 582 tơm dŏng bư trau ăp ntil, gĕh pĕ tâm 9.567 tấn. Tâm nĕ, r'noh neh tăm blân srat gĕh 48 hec ta, gĕh 8,4% r'noh neh tăm; dơi bu tăm âk ta ăp xă Quảng Tâm n'hanh Dak Bŭk So.
 • Tiêu krăk Nam Bình Tiến
 • 08/12/2022 09:41
 • Saơ gĭt nau hao n'hanh nau ŭch ndơ dŏng rlau nar rlau uĕh, Hợp tác xă tiêu hữu cơ Bình Tiến, thôn 8, xă Nam Bình (Dak N'Soong) lĕ tĕng kơt nau ntĭm tăm tiêu hữu cơ, n'sĭt âk đê prăk tâm nau kan ân ma bu nuyh bon lan.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.