Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Dak Glong pơk huy nau kan tăm tơm sa play
 • 20/05/2022 17:13
 • Tâm ăp năm dăch abaơ, neh tăm tơm sa play tâm lam n'qual Dak Glong âk tay. Âk r'năk bu nuyh bon lan, trang trại lĕ r'gâl ăp ntil tơm mô saơ jêng gơi tăm tơm sa play.
 • Ka han rmanh gĕh nau pah kan uĕh tâm nau kan bư mir jan ba
 • 12/05/2022 15:42
 • Che Nguyễn Thành Công (deh năm 1961) lăp bư ka han năm 1979 tât năm 1983 thơ luh sĭt ta ntŭk deh njêng Nghệ An. Năm 2001, che tât ndâk njêng nau rêh mhe n'hanh pah kan ta M'bŭch kan ka han rmanh xă Quảng Sơn (Dak Glong).
 • Dak Gân tăm tơm play soai tĕng nau kan đăp mpăn
 • 28/04/2022 11:53
 • Xă Dak Gân (Dak Mil) gĕh rlau 700 hec ta neh tăm tơm play soai, đah ăp ntil tơm soai Ðài Loan, Thái, Úc... Bu nuyh bon lan, hợp tác xă tăm tơm play soai tâm lam xă lĕ tĕng kơt nau kan, nau bư mir kơt kông nghệ mhe gơi kơp di nau bư mir jăn ba dơi bu kơp, đăp mpăn.
 • N'sĭt tay prăk yor tăm tơm play lâm
 • 28/04/2022 11:52
 • Tăm gĕh rlau 20 tơm play lâm, khă nĕ ăp năm u Nguyễn Thị Thu Hiền ta thôn Tân Tiến, xă Quảng Khê (Dak Glong) n'sĭt tay ntơm 60 tât 70 r'keh prăk.
 • Ðiểu Khánh blau wăng sa
 • 20/04/2022 16:46
 • Ðiểu Khánh (deh năm 1982), ta bon Bu Prăng, xă Quảng Trực (Dak R'lâp) ntơm wăng sa ta r'năk tĕng nau kan bư mir jan ba. Yor gĕh nau gơih, nsrôih tâm nau kan, mât chăm di kĩ thuật nĕ 2 hec ta ca phê tâm r'năk nô jêng ngăn. R'năk nô hôm tăm ndrel ca phê gĕh 600 gâng tiêu n'hanh 200 tơm mắc ca.
 • Quảng Trực mắc ca play iê
 • 14/04/2022 10:09
 • Xă Quảng Trực (Tuy Ðức) abaơ gĕh rlau 1.000 hec ta mắc ca, du năm pĕ play 2 yăn. Yăn tơm ntơm bơh khay 4 n'hanh yăn bơh kơi ta khay 8.
 • Ăp ntŭk ươm rơm ăp ntil tơm dŏng tăm ta yăn mhe
 • 07/04/2022 09:10
 • Ta khay abaơ, âk ntŭk ươm ăp ntil tơm tâm lam n'gor lĕ rơm nŭm ăp ntil tơm tăm gĕh: ca phê, sầu riêng, tơm đôr, bơ, điều, tơm jrang, nhãn lồng... gơi tăch ma bu nuyh bư mir tăm ta yăn mhe.
 • Thị Hiêng wăng sa blau
 • 31/03/2022 14:00
 • Năm 1992, Thị Hiêng (deh năm 1969), bu nuyh Bu Nong ta bon Bu S'rê 1, xă Dak Ru (Dak R'lâp) ntơm pah kan wăng sa tâm r'năk tĕng nau bư mir jan ba. Tât abaơ, r'năk yuh gĕh 7 hec ta neh tăm tơm điều (điều he ngăn ngăn n'hanh điều ghép), ca phê, sâu riêng, bơ.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.