Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

3 ntil dak si săm pŭk ndul, mô lăp sa jêh bah nau ji Covid-19

20/04/2022 16:41 G4T+7

Tĕng Phó giáo sư- Tiến sĩ Trịnh Thị Diệu Thường - Kô ruanh khoa Y học cổ truyền - Ðại học Y Dược Bon têh Hồ Chí Minh, gĕh âk dak si săm pŭk ndul, mô lăp sa jêh bah nau ji Covid-19:

+ Sơn tra hôm dơi bu moh lah play srat rbăl, dơi bu dŏng săm nau ji proch, pŭk ndul, jêr ĕk chrach... Sơn tra (wâr khet) 12 gam, reh mlăng 12 gam, ntô quýt 16 gam. Sŏk ăp ntil aơ dơm ta ấm jêh rĭ n'khŭt 500 ml dak, gâm sŏk 200 ml dak. Bu nuyh têh tâm pă jêng bar tâ ngêt du nar. Kon se tâm pă 3 - 4 tâ ngêt.

Dak si sơn tra dŏng săm pŭk ndul, mô lăp sa

+ Bum bri 30 gam, ý dĩ 30 gam, grăp kao krih tâm 15 gam, đại táo 10 mlâm, phe 50 - 100 gam. Sŏk gâm por, chê iê boh mô rĭ sĭk, sa lah ji ngot. Dŏng sa uĕh ma n'hâm suan bu nuyh tỳ vị hư, mô lăp sa, jêr ĕk, pŭk ndul, ĕk jroh, lêt r'ah săk jăn.

+ Tuh ván nglang dŏng bư dak si bổ tỳ, săm ĕk jroh, săm ji ndul... Du nar dŏng 8 - 16 gam gâm sĭn mô rĭ dŏng bột ngêt.

Mẫn Doanh (th)

1,103
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.