Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Y Ghông Êban – Nghêx nhân txơưx ntâu zangv nhoz jos Nui

22/09/2022 17:50 G9T+7

Zơưv Y Ghông Êban, minhx cxưx Ê đê nhoz jos Nui, xar Tâm Thắng (Cư Jut) zos nênhs pâuz si rzôngv, uô tâu ntâu zangv nhax cus truênx thôngr ntơưv zus minhx cxưx.

Nghêx nhân Y Ghông (tov cơưk sangz lâux) zos thanhx viên  ntơưv pangz đruôl chiêng Ê đê xar Tâm Thắng

Zơưv zos iz hur chor tsơưs nênhs hur jos tsênhv pâuz ntâus ntâu jangx đruôl chiêng. Đrul zus tsưr ziv, zơưv tưz ntâu shông môngl biêuv jiênr ntâus đruôl chiêng hur cho rnuz lêr hôix lux zâu hur haz tov đrâu xênhr. Zơưv tsênhv pâuz si rzôngv ntâu zangv nhax cus truênx thôngr xưs li trăngx, ndăngs shôngz, kênhx tâu 6 luz trăngx…

Zơưv Y Ghông (tiv 2 sangz xik tuôx) tsênhv pâuz uô haz txơưx sir zôngv cxuô zangv nhax cus truênx thôngr xưs li trăngx, ndăngs shông, kênhx 6 luz trăngx… ntơưv minhx cxưx Ê đê

Nghêx nhân Y Ghông Êban tsênhv tsinhr zov chênhr, kra tsưr ziv ntâus đruôl chiêng trâu thanh niên hur jos. Đrul saz nhiav haz sir jul, zơưv tưz pangz mangx tuôr tsês ntâu net văn hoar truênx thôngr ntơưv trôngv box minhx cxưx Ê đê.

Zơưv Y Ghông trâu saz môngl côngv chor phong tsox văn hoar, văn nghêx ntơưv trôngx qơư

Y Sơn

196
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.